Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Apdrošināšanas sabiedrību risku analīze muitas galvojumu darbībā”
Nosaukums angļu valodā “Risk Analysis for Insurance Companies of Customs Guarantees”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Gulbis, RTU docents
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma “Apdrošināšanas sabiedrību risku analīze muitas galvojumu darbībā”. Maģistra darba mērķis ir izpētīt apdrošināšanas sabiedrību riskus muitas galvojumu apdrošināšanā un izstrādāt priekšlikumus muitas galvojumu apdrošināšanas sistēmas pilnveidošanai Latvijā. Maģistra darba pētījuma objekts – risku apdrošināšanas sistēma Latvijā, savukārt pētījuma priekšmets – muitas galvojumu apdrošināšanas sistēma Latvijā. Darbs sastāv no ievada, 3 nodaļām un secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no vairākiem pielikumiem. Pirmajā nodaļā autore apkopo teorētisko informāciju par apdrošināšanu, tās veidiem, galvenajiem termiņiem un likumdošanu Latvijā. Šinī sadaļā tiek aplūkota apdrošināšanas loma uzņēmējdarbībā, tās priekšrocības un formas, kā arī citi risku vadības veidi. Otrajā nodaļa tiek izpētīti muitas galvojumi, to veidi, piešķiršanas kārtība, mērķis, kā arī aplūkoti to izsniedzēji Latvijā. Šī sadaļa sniedz detalizētu informāciju par situācijām, kad ir vajadzīgi dažāda veida muitas galvojumi, kas un kā tos var saņemt, kādi atbrīvojumi pastāv un kādi ir īpatnēji muitas galvojumu veidi. Trešajā sadaļā autore analīzē Latvijas risku apdrošināšanas tirgu, noteic tendences un problēmas, kas saistītas ar apdrošināšanas sabiedrību riskiem galvojumu apdrošināšanā. Šinī sadaļā autore izmanto FKTK (Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas) statistikas datus, kā arī citus avotus, lai noteiktu tirgus tendences pēdējo 5 gadu laikā, novērtē galvojumu apdrošināšanas veida rentabilitāti un daļu Latvijas apdrošināšanas tirgū, kā arī aplūko problēmas, kas saistītas ar šo apdrošināšanas veidu gan no komersantu, gan no apdrošināšanas sabiedrību, gan no muitas viedokļa. Darba izstrādes laikā izmantoti dažādi avoti, speciālā mācību literatūra apdrošināšanas jomā, statistiskie dati, kā arī publikācijas internetā. Darbs sastāv no 82 lappusēm, kurās ietvertas 9 tabulas,17 attēli, izmantoti 54 literatūras avoti un darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Apdrošināšanas sabiedrību risku analīze muitas galvojumu darbībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk Analysis for Insurance Companies of Customs Guarantees
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2012 22:51:49