Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālu tehnoloģija un dizains
Nosaukums SIA  ,,Liiva Diiva,,
Nosaukums angļu valodā Liiva Diiva Ltd.
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs Mg.art.lektore D.Šķiņķe
Recenzents Mg.sc.ing., lektore G.Zommere
Anotācija Bakalaura darba SIA Liiva Diiva mērķis ir projektēt uzēmumu, kas nodarbotos ar mazu sēriju raošanu un individuālo pasūtījumu pieemšanu. Darba ietvaros veikta tirgus izpēte, kas analizē tirgu un tā segmentus, lai noskaidrotu patērētāju pieprasījumu, konkurentu piedāvājumu un mārketinga iespējas. Izveidota 20 jautājumu aptauja, kuru aizpildīja 122 respondenti. Veicot modes tendenču izpēti, tika izveidota uzēmuma prezentējošā kolekcija Par Avion, kas sastāv no 5 tērpu modeļiem 4 sieviešu un viena vīriešu. Ir aprakstīts kolekcijas iedvesmas avots, kompozīcijas izvēle un pievienoti vizuālie materiāli fotogrāfijas un idejas vizualizācijas. Kolekcijā izmantotajiem materiāliem tika veiktas pārbaudes, lai pārliecinātos par to atbilstību noteiktajām prasībām. Darbā iekļauti materiālu paraugi. Kolekcijas modeļi tiek veidoti projektēšanas sistēmā GRAFIS, kur, izmantojot bāzes konstrukcijas, tiek veikta konstruktīvā modelēšana, sagatavoti lekālu komplekti izvietoti uz materiāliem, veikta lielumošana. Izmantojot analītisko aprēķinu metodi, sagatavota izstrādājuma tehnoloģiskā apstrādes secība plūsmā un shēma. Uzēmuma tehnoloģiskās iekārtas tika izvēlētas atbilstoši plānotajam preču sortimentam. emot vērā raošanas veidu specifiku, tika izvēlētas telpas uzēmumam, veikts uzēmuma vides un budeta plānojums. Sastādīts bilances pārskats. Jaunā produkta virzīšanai tirgū ir izstrādāts uzēmuma logo, prečzīme, vizītkarte un produktu iepakojums. Bakalaura darbs sastāv no 131 lapām, kuras ietver 94 attēlus un 58 tabulas, un pielikums uz 11 lapām. 18 literatūras avoti izmantoti.
Atslēgas vārdi dizains, mode, sērijveida razošana, uzņēmums, tehnologija, kompozīcija
Atslēgas vārdi angļu valodā design, fashion, series production of the company, the technology, composition
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.06.2012 08:20:10