Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Valsts ieņēmumu dienesta muitas struktūrvienību darbinieku motivācija ierobežotu resursu apstākļos”
Nosaukums angļu valodā “State Revenue Service Customs Departments Employee Motivation in Conditions of Restricted Resources”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Motivēts, ieinteresēts, kvalificēts un apmierināts ar darbu personāls ir svarīgs faktors, kas veicina jebkuras iestādes attīstību un sekmē tās veiksmīgu darbību. Valsts ieņēmumu dienesta darbībai ir īpaši svarīga nozīme valsts attīstībā, fiskālo interešu un sabiedrības aizsardzībā. Lai iestāde varētu veiksmīgi sasniegt izvirzītos mērķus, ir nepieciešams motivēts personāls ar augstu atbildības izjūtu un godprātīgu attieksmi pret darbu. Pasliktinoties valsts ekonomiskajam stāvoklim, tika būtiski samazināts valsts iestāžu budžets, kas ietekmēja šo organizāciju ikdienas darbu un attīstību, kā arī negatīvi ietekmēja personālu un apgrūtināja motivēšanas pasākumu realizēšanu. Rezultātā krītas darbinieku motivācijas un apmierinātības līmenis, kā arī samazinājusies vēlme strādāt ar iespējami augstu atdevi. Darbinieku motivācijas trūkums ir nopietna problēma, kas var ietekmēt iestādes veiksmīgu darbību. Darba mērķis ir izanalizēt un novērtēt esošo situāciju Valsts ieņēmumu dienesta darbinieku motivēšanas jomā, kā arī noskaidrot Muitas struktūrvienību personāla motivācijas līmeni un faktorus, kas var ietekmēt darbinieku apmierinātību. Balstoties uz pētījuma rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus motivācijas sistēmas pilnveidošanai ierobežotu resursu apstākļos. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, nepieciešams veikt tēmas teorētisko analīzi, izpētīt Valsts ieņēmumu dienesta esošo motivēšanas sistēmu, kā arī veikt Muitas struktūrvienībās nodarbināto cilvēku anketēšanu un rezultātu analīzi, pamatojoties uz iegūto informāciju, izstrādāt priekšlikumus darbinieku motivēšanas sistēmas pilnveidošanai. Darba gaitā izstrādātos priekšlikumus, būs iespējams pielietot Valsts ieņēmumu dienesta personāla motivācijas un apmierinātības līmeņa paaugstināšanai, tas veicinās sekmīgu izvirzīto iestādes mērķu sasniegšanu, ietekmēs darba kvalitāti un efektīvitāti, rosinās personālu veikt darba pienākumus ar iespējami augstu atdevi, Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta motivācijas būtība, kā arī sniegta informācija par motivācijas teorijām un personāla motivēšanas paņēmieniem pārmaiņu procesu laikā. Otrajā daļā tiek analizēta esoša situācija Valsts ieņēmumu dienesta personāla un darbinieku motivēšanas jomā. Darba trešajā daļā tiek aprakstīts praktiskais pētījums, apkopoti un novērtēti darbinieku aptaujas rezultāti, kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi motivācijas sistēmas pilnveidošanai. Secinājumi un priekšlikumi noslēdz darbu. Darba apjoms ir 73 lapaspuses, tajā ietilpst 22 attēli, 2 tabulas, 29 bibliogrāfiskie avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Motivācija, darbinieki, personāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Motivation, employees
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 23:32:57