Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Loģistikas ēkas jaunbūve"
Nosaukums angļu valodā "Logistics building"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Bondars
Recenzents A.Ūdris
Anotācija Inženierprojekta ietvaros tiek izstrādāts projekts loģistikas ēkai Mārupes pagasta zīlītēs, ēkas apjoms- 3 stāvi, 6326m2. Ēkai ir nesošās sienas, atsevišķas tērauda kolonnas, galvenais izmantošanas tips- biroju ēka. Darba sākuma daļā tiek aprakstīta esošā situācija- objekta funkcionālā shēma, grunts apstākļi un esošie inženierkomunikāciju tīkli. Paskaidrojuma raksta daļā ir aprakstīti arhitektoniskie, būvkonstrukciju, ugunsdrošības u.c. risinājumi, tiek veikti attiecīgie aprēķini. Būvdarbu organizēšanas un tehnoloģijas daļā tiek aprakstīti pasākumi, kas veicami objekta būvniecības realizēšanai- darbaspēks, tā organizēšana un aizsardzība, nepieciešamo resursu aprēķins, būvmašīnu izvēle, būvdarbu kalendārais plāns. Pētnieciskās daļas tēma ir Saules radiācijas ietekmes analīze uz ēkas norobežojošām konstrukcijām. Apjoms: 48lpp, 12 tabulas, 15 atsauces. Darba pirmajā pusē tiek pētīta un noteikta saules radiācija pēc LBN 003-01 un piedāvātas alternatīvas tās noteikšanai . Tiek veikta radiācijas salīdzināšana lai normatīvu EN 1991-1-5:2003 varētu attiecināt uz Latvijas teritoriju. Tiek noteiktas temperatūras izmaiņas konstrukcijā pēc СНиП 2.01.07-85 un EN 1991-1-5:2003, normatīvi salīdzināti. Nosacīti otrajā darba daļā tika pētīta temperatūras iedarbe uz ārējām mūra konstrukcijām. Tiek salīdzināts mūris ar un bez gaisa šķirkārtas, meklēti būvmehānikas modeļi apšuvuma rēķināšanai ar roku un AXIS_VM programmā. Rezultātā tiek izveidots ticams aprēķina modelis ar darba gaitā atlasītiem noteikumiem.
Atslēgas vārdi saules radiācija, absorbcija, saules radiācija uz slīpas virsmas, termiskās izplešanās slodze
Atslēgas vārdi angļu valodā solar radiation, absorption, solar radiation on slopes, thermal expansion load
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.01.2012 21:01:30