Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības atbalsta efektivitāte Latvijas veselības aprūpes sistēmā”
Nosaukums angļu valodā “European Union Support for the Effectiveness of the Latvian Health Care System”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs Doc. V.Ozoliņa
Recenzents Doc. I.Pucens
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarbs izstrādāts par tēmu “Eiropas Savienības atbalsta efektivitāte Latvijas veselības aprūpes sistēmā”. Diplomdarba autors ir Andris Izinkēvičs. Pētījuma aktualitāte pamatota ar nepieciešamību izvērtēt atbalsta efektivitāti, kas ietekmē Latvijas veselības aprūpes sistēmu. Diplomdarba mērķis ir analizēt un novērtēt ES atbalsta efektivitāti Latvijas veselības aprūpes sistēmā, intervējot respondentus, kā arī izmantojot rentabilitātes indeksu, novērtēt vai projektu aktivitātes ir labi plānotas. Diplomdarba pirmajā nodaļā ir izanalizēta tagadējā veselības aprūpes sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā ir apskatīts, kā var piesaistīt finansējumu no ES fondiem un programmas ar aktivitātēm, kuras vērstas uz Latvijas veselības aprūpes sistēmas attīstību. Trešā, nodaļā izvērtēta atbalsta efektivitāte un piedāvāti priekšlikumi, tās pilnveidošanai. Tiek analizēti iegūtie rezultāti un respondentu viedoklis par to, cik efektīvi tiek plānoti un veikti projekti Latvijas veselības aprūpē. Diplomdarba rezultātā tiek sniegti priekšlikumi, kā uzlabot esošo atbalsta modeli Latvijas veselības aprūpes sistēmā. Diplomdarbs sastāv no 8 attēliem, 11 tabulām, 68 lapaspusēm un 4 pielikumiem. Darbā izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Atbalsts; efektivitāte, veselības aprūpe. Eiropas Savienība
Atslēgas vārdi angļu valodā Support, effectivenes, health care, European Union
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 10:32:30