Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Centralizēto siltumenerģijas tīklu rekonstrukcija
Nosaukums angļu valodā Reconstruction of Centralized Thermal Energy Networks
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Doc. I.Bekmanis
Recenzents As.Prof.Pēteris Šipkovs
Anotācija Bakalaura darbā Centralizēto siltumenerģijas tīklu rekonstrukcija ir apskatītas vairākas aktuālas problēmas, kas saistītas ar centralizēto pārvades un sadales tīklu rekonstrukciju. Tās būtu: rekonstrukcijas nepieciešamības izvērtēšana, materiālu izvēles aspektu noteikšana un aplūkošana, vairāku būvniecības etapu ietekme uz siltumtrases turpmāko darbību. Darbā tiek apskatīti dažādas nozīmes siltumtīklu atšķirīgas pazīmes, to būtība un ietekme uz kopējo centralizēto siltumapgādi. Rekonstrukcijas nepieciešamības noteikšana un siltumtīklu faktiskā stāvokļa izvērtēšana, siltumenerģijas tīklu drošas un efektīvas darbības principi, kā arī tehnoloģiskās attīstības ietekme un ekonomiskie aspekti. Materiālu izvēles galvenie aspekti, kam jāpievērš lielāka uzmanība, bieži vien paliek otrā plānā ekonomisku apsvērumu dēļ. Rūpnieciski izolētas caurules un to savienojumi tiek ražoti un iebūvēti vairākām desmitgadēm, tāpēc ir ļoti svarīgi apzināties būtiskās puses, kas tiešā mērā ietekmē rekonstruētas siltumtrases ilgmūžību. Kalpošanas laiku ietekmē ne vien kvalitatīvu materiālu izvēle, bet arī vairāku būvniecības etapu kopums, kas prasa noteiktu kvalifikāciju un uzraudzību. Pareiza montāža un montāžas darbu kontrole ir viens no veiksmīgas rekonstrukcijas iznākuma priekšnosacījumiem. Rekonstruētās trases turpmāka apkalpošana un ekspluatācija ir ne mazāk svarīga un tā ieņem arī savu vietu siltumtīklu ietekmējošo faktoru vidū. Inženieprojekta daļā tiek izprojektēts ārējās siltumtrases posms bezkanāla izpildījumā un tiek veikts tehniski-ekonomiskais salīdzinājums siltumtrasei, ja tā tiktu izbūvēta no rūpnieciski izolētām caurulēm ar dažādām izolācijas biezuma modifikācijām un dažādiem siltumvadītspējas koeficientiem. Iegūtiem rezultātiem tiek veikti secinājumi, kas ļauj spriest par konkrētas izvēles pamatotību. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 86 lpp., 26 aprēķina formulām, 6 tabulām, 20 attēliem, 5 rasējumiem. Darbā izmantoti 17 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Centalizētie siltumenerģijas tīkli, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā District heating networks, reconstruction
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 11:32:09