Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pensiju aplikšana ar nodokļiem”
Nosaukums angļu valodā “Taxation of Pension Income”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs T.Vanaga, RTU lektore
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēmas nosukums ir Pensiju aplikšana ar nodokļiem, autore izvelējās šo tēmu, jo tā ir aktuāla, respektīvi, pensijas ir viens no galvenajiem iztikas līdzekļiem cilvēkiem gados. Tā kā mūsu sabiedrība sastāv no vienas trešdaļas pensionāru, kuru skaits turpina palielināties, ir svarīgi noskaidrot Latvijas pensiju sistēmas stabilitāti un attīstību ilgtermiņā. Jo pensijas vecuma cilvēki ieņem svarīgu vietu mūsu valstī. Uz doto brīdi jaunieši ir potenciālie pensionāri, kam svarīgi zināt, kādi tieši nodokļi tiks maksāti no pensijas. Darba mērķis ir raksturot pensiju sistēmas struktūru, to ietekmējošos faktorus, izpētīt pensijas nodokļu aprēķināšanu un aplikšanu ar nodokli, kā arī veikt Latvijas pensiju nodokļu sistēmas salīdzināšanu ar citām valstīm. Balstoties uz zinātnikso literatūru, interneta resursiem mērķis ir noteikt Latvijas pensiju sistēmas uzlabošanas iespējas. Lai īstenotu darba mērķi, tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: Izpētīt un izanalizēt pensija struktūru un to ietekmējošos faktorus; Izpētīt pensiju politiku; Izpētīta pensiju aplikšana ar nodokli un to aprēķināšana; Izpētīta un salīdzināta Latvijas pensiju nodokļu sistēma ar citu valstu pensiju sistēmu. Darba pētījuma objekts ir Latvijas pastāvošā pensiju sistēma un to ietekmējošo faktoru raksturojums, un pētījuma priekšmets ir pensiju nodokļu sistēma. Diplomdarbas sastāv no trīm nodaļā. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta pensiju politika un sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā tiek izpētīta pensijas aprēķināšana un aplikšana ar nodokli. Trešajā nodaļā tiek salīdzināta Latvijas pensiju sistēma ar Igaunijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Dānijas pensiju sistēmam, kā arī apskatīta pensiju sistēmas attīstības vēsture Eiropā. Darbs sastāv no 60 lappusēm, no viena attēls, no 13 tabulām un no 9 formulām.
Atslēgas vārdi Diplomadarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma Thesis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 08:54:56