Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums " Risku vadības sistēma kuģu pārvaldības uzņēmumā "
Nosaukums angļu valodā " Risk management system for a ship management company"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Asoc. prof. I.Voronova
Recenzents Asoc.prof., D.Atstāja
Anotācija Kuģniecības nozarē pastāv daudz nenoteiktības avotu. Ieņēmumi lielā mērā ir saistīti ar kravas pārvadājuma likmēm, kas, savukārt, var būtiski svārstīties katrā konkrētā segmentā. Izmaksas ir atkarīgas no degvielas cenām un algu likmēm. Aktīvu jeb flotes vērtība svārstās atbilstoši uzņēmējdarbības ciklam kuģniecības nozarē. Tas nozīmē, ka konkrēta aktīva izsole var nest gan ievērojamus ieņēmumus, gan arī zaudējums. Jaunbūvju cenas ir atkarīgas no tādiem faktoriem, kā tērauda cenas utt. Turklāt jāņem vērā arī utilizācijas izmaksas, jo šīs process ir laika, finanšu resursu un darba ietilpīgs. Līdz ar iepriekšminētajiem riskiem nāk klāt tādi, kas saistīti ar kopēju kuģu uzturēšanu un pārvaldību, neparedzētām situācijām, nelaimes gadījumiem utt. Turklāt, būdams starptautiskā līmeņa spēlētājs, kuģu pārvaldītājs ir pakļauts ārvalstu valūtu, procentu likmju, politiskajiem riskiem. No visa iepriekšminēta var spriest, ka risks ir neatņemams uzņēmējdarbības elements. Un katra kuģa pārvaldītāja uzdevums ir zināt un atpazīt, ka arī prast novērtēt riskus, pēc iespējas samazinot to ietekmi vai vispār novēršot. Riski, kas ir cieši saistīti ar kuģu pārvaldītāju darbību tiks dziļāk analizēti topošā maģistra darba ietvaros. Pēdējā laikā kvalitātes un risku vadība ir kļuvusi par plaši pazīstamu vadības filozofiju, kura tiek veiksmīgi pielietota daudzos uzņēmumos un nozarēs. Tirgus attiecību apstākļos risku vadības aktualitāte uzņēmumos, kā arī visa veida organizācijās, tiek noteikta ar mērķtiecīgu aktivitāšu kopumu, kas ir vērsta uz atbilstošās kvalitātes pakalpojuma sniegšanu. Šim pakalpojumam ir pilnīgi jāapmierina visi klienta pieprasījumi. Pakalpojumu augsta kvalitātes un drošības pakāpe ir viens no svarīgākajiem komponentiem, kas nosaka to konkurētspēju. Lai sniegtu augsti kvalitatīvus pakalpojumus jāmāk efektīvi pārvaldīt riskus. Jau vairākus desmitgadus risku vadība kuģniecības nozarē ir kļuvusi par sava veida standarta prasību. Ja kuģu pārvaldības uzņēmums vēlas veiksmīgi operēt šajā specifiskajā nozarē, kur valda saasināta konkurence, tam jāspēj pielāgoties mainīgai un kustīgai operēšanas videi, ieviešot efektīvu risku vadības sistēmu. Veiksmīgi realizējamā uzņēmuma stratēģija, kas ir orientēta uz nākotni, mijiedarbībā ar efektīvu risku vadību ir spējīga ilgtermiņā sniegt uzņēmumam absolūto priekšrocību. Konsekventa risku vadības īstenošana ir spējīga ievērojami samazināt zaudējumu iestāšanas varbūtību, minimizējot nenoteiktības mērķu sasniegšanā, kā ar palielinot veiksmīgu iznākumu varbūtību. Risku vadības procesam ir jābūt nepārtrauktam, savelkot kopā tādus jēdzienus, kā organizācijas stratēģija un tās realizācija. Risku vadības sistēmas ietvaros tiek definēti, analizēti un pārvaldīti tie riski, kas skar pētāmas organizācijas aktivitātes visā eksistences laikā: pagātnē, tagadnē un, vissvarīgāk, nākotnē. Katram uzņēmumam savā ikdienas darbībā jāsastopas ar vairākām risku vadības jomām, aptverot visas specifiskās darbības. Tomēr, visaptveroša risku vadības īstenošana Latvijas uzņēmumos vēl joprojām nav plaši izplatīta. Līdz ar risku vadības popularizēšanu, daudzi uzņēmumi izstrādā neefektīvas risku vadības sistēmas, kas pilnībā nav piemērojamas konkrētām uzņēmuma vajadzībām. Toties risku vadības sistēmas uzdevums nav formālo sistēmu radīšana, bet gan visaptverošu un efektīvu procedūru ieviešana, politikas piemērošana utt. Jebkuram uzņēmumam jāpievērš pastiprināta uzmanību risku vadības jautājumiem. Pētījuma objekts: Kuģu pārvaldības uzņēmums. Pētījuma priekšmets: Risku vadības sistēma kuģu pārvaldības uzņēmumā. Darba mērķis: Izpētīt un novērtēt kuģu pārvaldības uzņēmuma X risku vadības sistēmu. Uz izdarīto secinājumu pamata, izstrādāt priekšlikumus efektīvai risku vadības sistēmas izstrādei, kas būtu pielāgota konkrēta uzņēmuma vajadzībām un darbības specifikai.
Atslēgas vārdi Kuģniecības nozare, risku vadība, risku vadības sistēma, risku matrica, risku mērīšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Shipping industry, risk management, risk management system, risk matriz, risk assessment
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2012 09:09:59