Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "Komunikāciju stratēģijas izstrāde SIA „Rīgas meži” struktūrvienībā „Mežaparks”"
Nosaukums angļu valodā "Development of Communication Strategy for “Mežaparks” Department of „Rīgas meži” Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
Recenzents MBA M.Ozoliņš
Anotācija Rubina L. Komunikāciju stratēģijas izstrāde SIA Rīgas meži struktūrvienībā Mežaparks: Maģistra darbs / L.Rubina, E. Gaile-Sarkane. Rīga: RTU IEVF RUI Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2012. 98 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms bez pielikumiem ir 100 lpp., tajā iekļauti 26 attēli un 26 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 14 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt SIA Rīgas meži struktūrvienības Mežaparks komunikāciju stratēģiju, ietverot komunikācijas vadlīnijas ar visām ieinteresētajām pusēm, paaugstinot Mežaparka atpazīstamību, konkurentspēju gan vietējā, gan starptautiskajā tirgū, kā arī nodrošinot efektīvāku divvirziena komunikācijas procesu. Teorētiskajā darba daļā tiek pētīta vietas mārketinga teorija, kā arī apskatīts komunikācijas process, detalizētāka analīze no teorijas aspekta tiek aplūkotas mārketinga komunikācijas un to stratēģiju paveidi. Analītiskajā darba daļā tiek veikts līdzīgu, starptautiskajā tirgū sastopamu, atpūtas un kultūras parku pieredzes salīdzinājums, kā arī veikta Mežaparka mērķauditorijas segmentēšana un, izmantojot teorētiskos modeļus, tirgus pozicionēšana. Maģistra darba izstrādes ietvaros tika veikts arī potenciālo investoru un vietējās sabiedrības pētījums, izvērtējot esošo Mežaparka komunikācijas efektivitāti, kā arī nākotnes attīstības tendences. Praktiskajā daļā tiek izstrādāta jauna Mežaparka komunikācijas stratēģija, izveidota vienota vizuālā identitāte logotips, sauklis, mājas lapas skice. Balstoties uz stratēģiju, tika izstrādāts optimāls komunikācijas plāns, raksturots stratēģijas ieviešanas process, kā arī noteikti stratēģijas efektivitātes rādītāji. Komunikāciju procesa vadīšana un plānošana ir nodrošina ne tikai uzņēmuma pieejamo resursu optimizēšanu, bet arī virza uzņēmumu uz izvirzītā mērķa sasniegšanu, kļūstot par atpazīstamāko sporta, kultūras un dabas parku vietējā un starptautiskajā tirgū.
Atslēgas vārdi Mežaparks, komunikācija, mārketings, stratēģija, attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Mezaparks, communication, marketing, strategy,development
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 11:09:19