Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Atvērtā pirmkoda ģeogrāfiskās informācijas sistēmas bāzētas telpiskās infrastruktūras izveide
Nosaukums angļu valodā Development of Spatial Infrastructure Based on Open Source Geographical Information System
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Mg. sc. ing. Jānis Kampars
Anotācija Attīstoties ģeogrāfisko informācijas tehnoloģiju lomai dažādās tautsaimniecības nozarēs, vienlaicīgi pieaug arī telpisko datu organizēšanas, pārvaldības un infrastruktūras sarežģītība un izmaksas. Lai risinātu šo problēmu, ir nepieciešama telpiskā infrastruktūra dažādu datu avotu, glabāšanas un apstrādes sistēmu integrēšanai, kur efektīva pieeja ir atvērtā pirmkoda risinājumu izmantošana. Maģistra darbā tiek apskatīti un salīdzinoši analizēti atvērtā pirmkoda ģeogrāfiskās informācijas risinājumi. Darba mērķis ir salīdzinoši izpētīt atvērtā pirmkoda ģeogrāfiskās informācijas risinājumus un uz iegūto rezultātu pamata izstrādāt telpisko infrastruktūru teritoriālajai pārvaldībai. Atbilstoši darba mērķim ir izpētīta ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve un pielietojums, apskatītas un salīdzinātas atvērtā pirmkoda programmatūras. Apskatīta telpiskās infrastruktūras būtība, tās izveides principi un standarti. Uz teorētiskā materiāla bāzes ir izstrādāta telpiskās infrastruktūras arhitektūra un praktisks telpiskās infrastruktūras prototips, kas ietver sevī ĢIS, telpiskās datu bāzes vadības sistēmas, kartogrāfiskos tīmekļa elementus. Maģistra darba projekta daļā tiek apskatīts WebFIS NHS sync projekts. Darbs sastāv no 100 lpp., 27 attēliem, 17 tabulām, 12 pielikumiem un 41 literatūras avota. Maģistra darbs sakārtots 3 pamata nodaļās.
Atslēgas vārdi Atvērtā koda ĢIS programmatūra, telpiskā datu infrastruktūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Open Source GIS. Spatial data infrastructure
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2012 14:53:46