Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Pētījumi par Latvijas mālu jonapmaiņas kapacitātes noteikšanu
Nosaukums angļu valodā Latvian clays ion exchange capacity studies
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem. V.Lakevičs
Recenzents Dr.habil.chem. A.Ruplis
Anotācija Mālu jonapmaiņas kapacitātes (CEC) lielumam ir ļoti svarīga loma daudzos procesos, bet Latvijai īpaši nozīmīgi ir tie, kuri saistīti ar augsnes auglību un apkārtējas vides piesārņojuma problēmām. Darbā eksperimentāli pētīta organiskas krāsvielas metilēnzilā adsorbcija uz dabīgiem un ar sālsskābi modificētiem Latvijas mālu paraugiem ar daļiņu lielumu zem 63m no trim atradnēm Tūjas (devona periods), Lažas (kvartāra periods) un Strēļu (juras periods). Paraugu CEC noteikšanai tika izmantoti metilēnzilā adsorbcijas mērījumi. Noskaidrots, ka, palielinot sālsskābes koncentrāciju no 5% līdz 15% , mālu paraugu CEC samazinās proporcionāli skābes koncentrācijai. Pētījumi apliecina, ka Latvijas dabīgo mālu CEC ir pietiekoša, lai tos varētu praktiski izmantot notekūdeņu attīrīšanā no organisko krāsvielu piemaisījumiem. Darbā izmantota VĶT institūtā un RTU Zinātniskās bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu, krievu un angļu valodā, kas izdota no 1970. līdz 2012.g. Bakalaura darbs uzrakstīs latviešu valodā, satur 57 lpp, 21 attēlu, 10 tabulas, darbā izmantoti 54 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KATJONAPMAIŅAS KAPACITĀTE, ADSORBCIJA, MODIFICĒŠANA, MĀLI
Atslēgas vārdi angļu valodā CATION EXCHANGE CAPACITY, ADSORPTION, MODIFYING, CLAYS
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2012 12:34:11