Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu nomaksa ātrās kreditēšanas sistēmā”
Nosaukums angļu valodā “Tax Payment in Emergency Crediting System”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Strautmane RTU DF lektore
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma Nodokļu nomaksa ātrās kreditēšanas sistēmā Mūsdienās kredītu pakalpojumus plašā klāstā piedāvā gan bankas, gan dažādas finanšu institūcijas. Lai attīstītu savu darbību un nostiprinātu ilgtermiņa sadarbību ar klientiem kā bankas, tā arī finanšu institūcijas piedāvā saviem klientiem visdažādākos aizņēmuma veidus. Latvijas kredītiestāžu kredītpolitika balstās uz kreditēšanas subjekta stingro izvēli, tāpēc katrai kredītiestādei ir sava noteikta kreditēšanas kārtība un tās organizēšana, aizdevumu termiņu, pieļaujamo risku un kredīta apjomi. Civiltiesiskās attiecības galvenokārt balstās uz savstarpējiem darījumiem. Lai arī katra darījuma pamatā ir savstarpēja uzticēšanās, tomēr pārsvarā visos gadījumos tiek pielietoti dažādi saistību izpildes nodrošinājuma līdzekļi, piemēram, hipotēka, rokas ķīla, lietošanas ķīla, rokas nauda, līgumsods. Viens no galvenajiem nodokļu ienākumu avotiem jebkurā valstī ir uzņēmējdarbības aplikšana ar tiem. Un tieši valsts nodokļu sistēma spēlē nozīmīgu lomu jebkurā uzņēmējdarbības nozares attīstīšanā. Šodien valdībai kā nekad agrāk jāatbalsta uzņēmumu darbību, lai ne tikai nepazaudētu darbaspēku, bet arī stabilizētu un uzlabotu kopēju valsts ekonomiku. Diplomdarba mērķis ir analizēt ātrās kreditēšanas sistēmu Latvijā un novērtēt nodokļu ietekmi uz ātrās kreditēšanas uzņēmuma darbību, kā arī veikt secinājumus. Izejot no diplomdarba mērķa ir izvirzīti sekojoši uzdevumi: apskatīt ātrās kreditēšanas institūciju darbību Latvijā; izskatīt Latvijas Republikas nodokļu sistēmu un pēdējās izmaiņas nodokļu likumdošanā; dot Sia Lombards24.lv lombarda organizatoriski ekonomisku raksturojumu; analizēt nodokļu izmaiņu ietekmi uz Sia Lombards24.lv lombarda darbību. Diplomdarba pirmajā nodaļā tika raksturots ātrās kreditēšanas normatīvais regulējums. Licencēšanas kārtība, kā arī ātrās kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji Latvijā. Diplomdarba otrajā nodaļā tika raksturota nodokļu nomaksas sistēmā Latvijā. Diplomdarba trešajā nodaļā tika aplūkota Sia Lombards24.lv lombarda darbība un produktu piedāvājums, kā arī nodokļu nomaksas kārtība un to ietekme uz Sia Lombards24.lv lombarda darbību. Diplomdarba sastāvs: 3 nodaļas, 62 lappuses, 9 attēli, 7 tabulas, 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi NODOKĻU NOMAKSA ĀTRĀS KREDITĒŠANAS SITĒMĀ
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Payments within the Quick Crediting System
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.05.2012 13:50:07