Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Spriegbetona segmentu tiltu konstruktīvo risinājumu analīze” („Tilta pār Gaujas upi autoceļa A3 km 1,5 rekonstrukcija”)
Nosaukums angļu valodā „Structural Solutions Analysis of Prestressed Concrete Segmental Bridges” („Reconstruction of the Bridge over the River Gauja on Road A3 1,5 km”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Prof. A.Paeglītis
Recenzents
Anotācija Bakalaura (ar Inženierprojektu) darba autors: Kristaps Lablaiks Bakalaura (ar Inženierprojektu) darba vadītājs: Prof. Ainārs Paeglītis Bakalaura (ar Inženierprojektu) darba tēma: Spriegbetona segmentu tiltu konstruktīvo risinājumu analīze (Tilta pār Gaujas upi autoceļa A3 km 0,0 1,5 rekonstrukcija) Darba mērķis: veikt, tilta ar spriegbetona laiduma aprēķina darbu, atbilstoši studiju laikā iegūtajām zināšanām, par kura, prasībām atbilstošu izstrādi, saņemt diplomu par bakalaura studiju pabeigšanu. Bakalaura (ar Inženierprojektu) darbs sastāv no 8 nodaļām ievada, paskaidrojuma raksta, aprēķinu daļas, rasējumiem. Darba apjoms ir 123 lpp, tajā iekļauti 45 att., 18 tab., darbam pievienoti 12 pielikumi. Kvalifikācijas darbā izmantotie avoti: bibliogrāfija 40 avoti no tiem 21 latviešu valodā, 18 angļu valodā, 1 vācu valodā
Atslēgas vārdi Spriegbetona segmentu tiltu analīze(Tilta pār Gaujas upi)
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of prestressed segmental bridge (Bridge over river Gauja)
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 25.01.2012 20:56:27