Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Mikrouzņēmuma nodokļa ieviešanas trūkumu un priekšrocību analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Advantages and Disadvantages of Micro Enterprise Tax Implementation”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Gurkovska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba temats ir Mikrouzņēmumu nodokļa ieviešanas trūkumu un priekšrocību analīze. Šobrīd, kad gan Latvijā, gan visā pasaulē novērojams ekonomikas attīstības tempu straujš samazinājums, ir būtiski nodrošināt iedzīvotājiem iespēju radīt papildu ienākumus un saglabāt esošo dzīves līmeni. Aktuāls un svarīgs veids, kā iedzīvotāji var gūt šos ienākumus, ir uzsākt uzņēmējdarbību pašiem.Tautsaimniecības lejupslīde rada strauji pieaugošu bezdarbu, kas kopumā būtiski palielina sociālo spriedzi. Īpaši lielu spiedienu ekonomiskās lejupslīdes rezultātā radītais palielinātais bezdarbnieku skaits rada uz sociālo budžetu, līdz ar to valstij krīzes apstākļos samazinās iespējas nodrošināt pilnvērtīgu sociālo palīdzību un īstermiņā veicināt strauju un plašu ekonomiskās situācijas uzlabošanos. Tādejādi mikrouzņēmumu nodokļa ieviešanas mērķis ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, lai bez darba palikušos iedzīvotājus mudinātu uzsākt komercdarbību, izveidot mikrouzņēmumu darbību veicinošu komercdarbības vidi, samazinot bezdarba līmeni, kā arī attīstīt uzņēmēja spējas, tādējādi palielinot uzņēmēju īpatsvaru kopējo nodarbināto skaitā. Darba mērķis ir izpētīt nodokļa priekšrocības un trūkumus. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti sekojošie uzdevumi: apskatīt mikrouzņēmumu nodokļa teorētisko bāzi; izpētīt nodokļa ieviešanas nepieciešamību; novērtēt nodokļa ieviešanas rezultātus; izpētīt nodokļa izdevīgumu uzņēmējiem. Darba pētījumu objekts ir Mikrouzņēmumu nodoklis. Pētījumu priekšmets ir Mikrouzņēmumu nodokļa sistēmas priekšrocības un trūkumi. Darba teorētiskajā daļā Mikrouzņēmumu nodokļa priekšrocības un trūkumi ir apskatīti no teorētiskā viedokļa. Otrajā darba daļā ir izpētīti nodokļa ieviešanas mērķi un rezultāti. Šajā daļā ir veikta nodokļa sistēmas salīdzinājums Latvijā un Lietuvā. Trešajā bakalaura darba daļā ir izpētīta nodokļa sistēmas piemērošana uzņēmumiem, kā arī veicot aprēķinus ir izstrādāts modelis ar kuru palīdzību var novērtēts MUN maksātāja statusa izdevīgumu uzņēmumam. Līdz ar to darbam ir gan teorētiskā, gan praktiskā nozīme. Darbs sastāv no 64 lapaspusēm. Darbā ir: 36 attēli, 18 tabulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Mikrouzņēmumu nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Micro enterprise tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 12:26:38