Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Bīdes reģistra izpēte un modernās skrejošās rindas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Research of shift register and modern running line development"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs A.Žiravecka
Recenzents I.Galkins
Anotācija Darbā ir aplūkoti bīdes reģistri, uz kura pamata arī tika izstrādāta moderna skrejoša rinda. Tēmas aktualitāte, pirmkārt, ir saistīta ar modernām reklamēšanas sistēmām, kuras izmanto visā pasaulē, un otrkārt, autora ieinteresētība pieradīt sev savas zināšanas elektrotehnikā un programmēšanā, ko viņš māk un uz ko ir spējīgs, izstrādājot savu pilnvērtīgu iekārtu. Darba mērķis ir izstrādāt reālu iekārtu, ar kuras palīdzību varētu izvadīt informāciju uz LED tablo ar bīdes reģistru un mikrokontrollera uzrakstītas programmas koda palīdzību. Darba uzdevumi ir sekojoši: izmantojot tehnisku literatūru, savākt visu nepieciešamu informāciju par bīdes reģistriem; balstoties uz apkopotu informāciju, izpētīt un izstrādāt modernu skrejošu rindu, kura atbilstu mūsdienas prasībām; Piedāvāt savas rekomendācijas. Darbs sastāv no trijām pamata daļām: Reģistru vispārēja struktūra; Modernās skrejošas rindas izstrāde; Praktiska daļa, testēšana un analīze. Pirmajā daļā ir izskatīti vispārēji trigeru tipi, jo jebkurš reģistrs sastāv no trigeriem. Ir izklāstīta vispārēja struktūra, parametri un darbības princips. Nodaļas beigās ir aprakstīts par reģistru tipiem, to iedalījumiem un kā arī par bīdes reģistru darbības cikliem. Otrajā daļā teorētiski izpētīta modernās skrejošas rindas vispārēja sistēma, tā struktūra un darbība, kā arī uzrakstīta tieši mikrokontrollera vadības programmas kods. Kā arī nodaļā ir izskatīta kompilācijas programma CVAVR, piedāvāts darbības shēmu un diagrammu apraksts. Trešajā daļā tika veiktas testēšanas, atkļūdošanas un analīzes no simulācijas un reālas iekārtas shēmām. Darba beigās ir aprēķinātas kopējas izmaksas par dotu izstrādātu iekārtu un uzrakstīti ieteikumi un projektēšanas rekomendācijas. Darbs satur 66 lappuses, 7 tabulas, 47 attēlus. 3 pielikumos ievietoti print screen no programmēšanas vides, iekārtas simulācijas shēma un tiešas programmas kods C valodā. Ir rasējums uz A1 formāta lapas. Darbā tika izmantoti 20 literatūras avoti, no kuriem 30% veido grāmatas, bet 70%, lielāko daļu, veido interneta resurss.
Atslēgas vārdi CVAVR, LED matrica, ATmega16, mikrokontrolleris
Atslēgas vārdi angļu valodā CVAVR, LED matrix, ATmega16, mikrocontroller
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2012 16:33:13