Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Komercbankas darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Commercial bank"s performance improvement project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,prof.N.Lāce
Recenzents Dr.oec.J.Komkova
Anotācija Diplomprojekta temats: Komercbankas darbības pilnveidošanas projekts. Darba izpildītāja Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes 4.kursa studente Sanita Šreibere. Darba vadītāja Dr.oec. Nataļja Lāce. Izstrādātais darbs sastāv no 78 pamata daļas lapaspusēm, 16 grafiskās daļas lapaspusēm un 2 pielikumiem. Kopā darbā ir 65 attēli un 42 tabulas Diplomdarba mērķis: izzināt banku darbību tiktāl, cik publiski pieejamie resursi piedāvā un netieši saistīt ar praktiskajām zināšanām, tādējādi izvirzīt priekšlikumus DNB bankas pilnveidošanai. Izvirzītie darba uzdevumi: a) iepazīt DNB kopumā gan no finanšu grupas līmeņa, gan Latvijas bankas līmeņa; b) bankas vēsturi un darbību; c) raksturot uzņēmuma organizatorisko struktūru; d) jānovērtē tirgus situācija, ņemot vērā piederošo tirgus daļu; e) jāizprot likumdošanas process un tā ietekme uz komercsabiedrībām; institūcijām un ekonomiku kopumā; f) jāvērtē uzņēmuma gada pārskati no 2003. līdz 2011.gadam, izmantojot grafisko attēlojumu; g) jāanalizē bilances posteņi un to grupas no 2003. līdz 2011.gadam, izveidojot grafiskus elementus pētāmā posteņa skaidram skatījumam; h) jāvirza un jāpamato darbības efektivitātes palielināšanas pasākumi, ņemot vērā iepriekš uzzināto informāciju; i) jāizvirza priekšlikumi bankas pilnveidošanas iespējām; j) jāanalizē un jānovērtē plānotās darbības rezultāti. Izstrādāti priekšlikumi tirgus daļas palielināšanai ar līzinga GPL kalkulatora izstrādi, jauna līzinga piedāvājuma izveide, bankomātu tīkla paplašināšana un piedāvājums segmentam: jaundibinātie uzņēmumi. Izveidoti priekšlikumi darbinieku vides uzlabošanai, izvietojot darba telpās gaisa mitrinātājus, izvietojot žalūzijas un ieviešot vienotas dabīgo materiālu uniformas ar DNB zīmolu.
Atslēgas vārdi Bankas pilnveidošanās projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Bank"s improvement project
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 10:32:48