Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveide neformālās izglītības iestādē"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in the Non-formal Education Institution"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Guna Čivčiša
Recenzents Mg.oec.Jolanta Janauska
Anotācija Anspoka S. Kvalitātes vadības sistēmas izveide neformālās izglītības iestādē: Bakalaura darbs / S.Anspoka, G.Čivčiša. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 66 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 66 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti 33 avoti. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt neformālās izglītības iestādes esošo darbību un procesus, lai izstrādātu priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas izveidei balstoties uz standarta LVS ISO 29990:2011 Apmācību pakalpojumi neformālai izglītībai un profesionālajai sagatavošanai. Pamatprasības pakalpojumu sniedzējiem prasībām un norādījumiem. Pirmajā darba daļā ir teorētiskais apraksts par tādām tēmām kā pieaugušo izglītības process, vadības sistēmas, sistēma un sistēmpieeja, organizācijas struktūrshēmas, kvalitātes vadība un starptautiskie standarti, kā arī klientu apmierinātības novērtējuma metodes. Otrā darba daļa ir analītiskā daļa, kur analizēta esošā situācija pētāmajā objektā Biedrībā NVO centrs un analizēta organizācijas atbilstība standarta LVS ISO 29990:2011 prasībām. Trešajā darba daļā ir sniegti priekšlikumi kvalitātes vadības sistēmas izveidei, kas iekļauj arī priekšlikumus procesu pilnveidei. Visi priekšlikumi ir sagrupēti divās daļās priekšlikumi sistēmas izveidei un priekšlikumi procesu pilnveidei.
Atslēgas vārdi ISO 29990, kvalitātes vadība, neformālā izglītība
Atslēgas vārdi angļu valodā ISO 29990, quality management, non-formal education
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2012 11:39:01