Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa administrēšanas specifikas datu ticamību pārbaudes un pārmaksātā nodokļa atmaksu pilnveidošanas iespējas VID NP Rīgas Ziemeļu KAC”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Enhancing Administration of VAT, Checking Data Creditability and Drawback of Taxes in SRS TAX Board Riga Northern Customers Service Centre”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors
Recenzents I.Jevinga, RTU docente
Anotācija Diplomdarbā PVN administrēšanas specifikas, datu ticamības pārbaudes un pārmaksātā nodokļa atmaksu pilnveidošanas iespējas VID NM Rīgas Ziemeļu KAC tiek analizēts pievienotās vērtības nodokļa (PVN) administrēšanas procesa, datu ticamības novērtējumu pārbaužu un pārmaksātā nodokļa atmaksu nepilnības Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes Rīgas Ziemeļu klientu apkalpošanas nodaļā. PVN ir nozīmīgs budžeta ieņēmumu avots. Lai sekmīgi administrētu PVN, valstī ir jāmeklē dažādas pilnveidošanas iespējas, jo izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta PVN administrēšanas procesa, informācijas analīzes un pārmaksātā nodokļa atmaksāšanas nepilnības, negodprātīgi nodokļu maksātāji var izmantot savā labā, izvairoties no nodokļu nomaksas. Pētījuma objekts ir PVN administrēšana. Pētījuma priekšmets- PVN administrēšanas process, datu ticamības novērtējumu pārbaudes un pārmaksātā nodokļa atmaksāšanas process. Diplomdarba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus PVN administrēšanas, datu ticamības novērtējumu pārbaudes un nodokļa atmaksu uzlabošanai. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tika noteikti sekojoši uzdevumi: - analizēt PVN administrēšanas nepilnības; - izstrādāt priekšlikumus PVN administrēšanas pilnveidošanai. Diplomdarba mērķa sasniegšanai ir izmantotas statistiskās analīzes metodes, kas atspoguļotas tabulās un grafikos. Darba izstrādāšanai izmantoti avoti no Latvijas Republikas likumdošanas aktiem, informatīvajiem materiāliem, VID publicētajiem un nepublicētajiem dokumentiem un interneta avotiem Diplomdarbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pirmajā nodaļā tiek skaidrota PVN būtība, nodokļa likmes, nodokļa deklarāciju aizpildīšanas un iesniegšanas kārtība. Otrajā nodaļā tiek apskatīta nodokļu administrēšanas organizācijas un nodokļu administrēšanas funkcijas. Trešajā nodaļā tiek analizētas PVN administrēšanas, datu ticamību novērtējumu un pārmaksātā nodokļa atmaksāšanas kārtības nepilnības, kā arī izstrādāti priekšlikumi to pilnveidošanai. Darba apjoms 89 lpp., darbā ir 6 tabulas un 13 grafiskie attēli, bibliogrāfiskais saraksts 38 vienības.
Atslēgas vārdi PVN administrēšana, datu ticamības pārbaudes
Atslēgas vārdi angļu valodā Administration of VAT, Checking Data Creditability
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2012 12:45:09