Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Izglītības un darba tirgus mijiedarbība”
Nosaukums angļu valodā „Interaction of education and labour market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Lektore L.Kamola
Recenzents Profesors, dr.oec. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Anastasija Širšova Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., lekt. L. Kamola Bakalaura darba temats: Izglītības un darba tirgus miejiedarbība Bakalaura darba apjoms: 58lpp., 34 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darba izstrādē izmantota speciālā ekonomiskā literatūra, Labklājības ministrijas un Ekonomikas ministrijas veiktie pētījumi, mācību literatūra un aktuālā informācijā internetā. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Izglītības kvalitāte ir ļoti nozīmīga tautas attīstībai, jo skar indivīdus un to personiskās un profesionālās spējas. Izglītoti un augsti kvalificēti iedzīvotāji ir valsts ekonomikas dzinējspēks. Pētījuma rezultātā nonāca pie secinājuma, ka pastāv cieša saikne starp izglītības līmeni valstī un darba tirgus rādītājiem. Jo vairāk tiek sagatavots jauno zintnieku, jo lielāks ir zinātniskais potenciāls un plašākas iespējas radīt inovācijas. Savukārt inovāciju iesaistīšana ražošanā un to izplatība, ir ekonomiskās izaugsmes un labklājības līmeņa pieauguma centrālais faktors. Tādējādi var secināt, ka valsts ekonomiska izaugsme un iedzīvotāju labklājība ir liela mēra atkarīgi no izglītības un kopējo zināšanu līmeņa. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Širšova A. Izglītības un darba tirgus mijiedarbība: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Kamola L. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 58lpp. (tikai latviešu valodā)
Atslēgas vārdi izglītības kvalitāte, darba tirgus, darba pieprasījums, darba piedavājums
Atslēgas vārdi angļu valodā quality of education, labour supply, labour demand, labour market
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2012 11:43:30