Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Jauna produkta ieviešanas iespējas Latvijas tirgū”
Nosaukums angļu valodā „Opportunities for launching a new product in Latvian market”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. T. Survilo
Recenzents Dr.oec. V.Nešpors
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir Jauno produktu ieviešanas iespējas Latvijas tirgū. Maģistra darba mērķis ir izpētīt inovatīva sektora attīstību Latvijā un izvērtēt Eiropas Savienības struktūrfondu ietekmi inovācijas izplatībai Latvijas ražošanas sektorā, paaugstinot konkurences līmeni. Maģistra darba uzdevumi ir: izpētīt inovācijas un jauno produktu būtību; izstrādāt ar autores domam pamatoto definējumu inovācijai; izpētīt teorētisko pamatojumu, kura tiek veltīta patērētāju vajadzības apmierināšanai; sniegt teorētisko pamatojumu jauna produkta ieviešanas posmiem; izpētīt ārvalstu pieredzi jauno produktu ieviešanā; izpētīt inovatīvas darbības finansēšanas iespējas no ES fondiem; analizēt inovatīva sektora attīstību Latvijā un izpētīt jauna produkta ieviešanas iespējas un problēmas Latvijas teritorijā. Izstrādātais darbs sastāv no trīs daļām. Maģistrā darba pirmā daļā tika veltīta inovatīvas darbības teorētiskai analīzei. Tajā tika apkopoti Latvijas zinātniska literatūra un ES valstu internētu informācijas ziņojumi raksturojošie terminu inovācija un jauna produkta ieviešanas principus. Maģistrā darba otra daļa tika veltīta inovatīvas darbības analītiskai analīzei. Darba analītiskajā daļa tika apskatīta Eiropas valstu pieredze inovācijas jomā, tika dots analītiskais pamatojums, ka arī izanalizēts valsts atbalsts inovatīvai darbībai starp dažādām Eiropas valstīm. Maģistrā darba trešā daļa tika veltīta inovatīvas darbības zinātniski praktiskai analīzei. Darba zinātniski praktiskā daļā pētīšanas centrā ir Latvijas situācijas analīze inovācijas jomā. Tas ietilpst sevī statistisko datu analīze, kas dod spilgtāko priekšstatu par esošas situācijas raksturojumu. Turpinājumā tika apskatīta Latvijas Nacionālas inovācijas sistēmas darbības principi un Latvijas inovācijas politikas rīcības virzieni. Pētījumā trešā daļā tika identificētas inovatīvo produktu ieviešanas iespējas un problēmas Latvijas tirgū. Darba gaitā sasniegtie rezultāti, liecina par to, ka jaunu produktu ieviešana labvēlīgi ietekmēs tautsaimniecības un rūpniecības attīstību un tās veicinās uzņēmuma un darbaspēka konkurētspējas palielināšanas. Maģistra darba apjoms ir 102 lappuses, tas satur 18 attēlus, 1 tabulu, 35 bibliogrāfiska saraksta vienības un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi JAUNA PRODUKTA IEVIEŠANAS IESPĒJAS LATVIJAS TIRGŪ
Atslēgas vārdi angļu valodā Opportunities for launching a new product in Latvian market.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2012 22:30:58