Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma tirgus attīstības īpatnības, problēmas un risinājumi Latvijā
Nosaukums angļu valodā Features, problems and solutions of real estate market development in Latvian
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs RD PIP, Mg.oec., Sanda Geipele
Recenzents Lekt., Mg.oec. K.Fedotova
Anotācija Maģistra darba „Nekustamā īpašuma tirgus attīstības īpatnības, problēmas un risinājumi Latvijā” mērķis ir izpētīt nekustama īpašuma tirgus situāciju un noteikt, kādas pastāv problēmas attiecībā uz nekustamo īpašumu darījumu īstenošanu Latvijā. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti vairāki uzdevumi – teorētiskās literatūras un avotu par nekustamā īpašuma tirgu un to attīstību ietekmējošiem faktoriem, nekustamo īpašumu darījumu, kā arī statistikas datu analīze, kā rezultātā tiks noteiktas ar nekustamo īpašumu darījumu veikšanu saistītās problēmas un izstrādāti priekšlikumi šo problēmu risināšanai, izveidojot nekustamo īpašumu darījumu starpniecības modeli. Maģistra darba ietvaros tika veikts pētījums, kurā izmantotas vairākas pētniecības metodes – loģiski konstruktīvā metode – no citu autoru darbiem un publikācijām iegūto zināšanu interpretāciju atbilstoši loģikas likumiem, kuras rezultātā tika izveidots jauns secinājums un tika apstiprinātas jau līdz šim noteiktas likumsakarības par pētāmo problēmu; Monogrāfiskā metode – balstoties uz pierādītām un pamatotām zināšanām tiek objektīvi interpretēti pētījuma rezultātā iegūtie dati; grafiskā metode – ar grafiskās metodes palīdzību tiek noteiktas teorētiskās sakarības starp dažādiem nekustamo īpašumu tirgus rādītājiem; dinamisko rindu metode – statistisko rādītāju secīgu nozīmju rinda, kas skaitliski raksturo kādas parādības procesu laikā. Pētījumā gaitā tika secināts, ka pastāv vairākas iespējas kā uzlabot nekustamo īpašumu darījumu īstenošanu un vienkāršot īpašuma tiesību nostiprināšanas procesu. Maģistra darbs sastāv no: analītiskās daļas, teorētiskās daļas un praktiskās daļas. Maģistra darba apjoms ir 84 lpp., tajās ietvertas 17 tabulas un 31 attēls. Izmantotās literatūras saraksts sastāda 36 literatūras un citas informācijas avotus.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma tirgus attīstības īpatnības
Atslēgas vārdi angļu valodā Features of real iestate market develpoment in Latvia
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 12:23:17