Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Nekustamā īpašuma investīciju projektu vadības stratēģijas pilnveidošanas aspekti Latvijas Republikā
Nosaukums angļu valodā Real Estate development project management strategy improvement aspects in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. Jānis Vanags
Recenzents LR VZD, Mg.math. M.Grīnbergs
Anotācija Maģistra darbā autors apkopo un analizē Latvijas Republikas tautsaimniecības makroekonomiskos rādītājus, apkopo un pēta informāciju par izsniegto kredītu apjomu. Autors apskata Latvijas Republikas iedzīvotāju skaita izmaiņas un iedzīvotāju vecuma struktūru. Maģistra darba ietvaros autors pēta vidējo darba samaksu valstī. Darba ietvaros tiek pētīta būvniecības tautsaimniecības nozare un tās veikums attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku būvniecību. Atbilstoši maģistra darba izstrādes nosacījumiem autors identificē mājokļu (dzīvokļu) attīstības projektu problēmas. Autors apkopo un analizē jaunuzbūvēto daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku tirgus pārskatus. Autors apskata pieejamo teoriju par nekustamo īpašumu investīciju projektu jēdzienu, klasifikāciju, ekonomisko saturu. Lēmuma pieņemšanas procesu par investīciju projekta uzsākšanu pēc nekustamā īpašuma nozares ekonomiskā cikla, īpašuma derīguma un tā palielināšanas, pieprasījuma un piedāvājuma attiecības. Autors apraksta nekustamo īpašumu investīciju naudas plūsmas un ieguldījumu novērtēšanas metodes, kā arī investīciju projekta atmaksāšanās laika aprēķinus. Autors aplūko nekustamo īpašumu investīciju projektu riskus un to analīzi izmantojot PEST-SVID metodi. Maģistra darba ietvaros autors veic PEST-SVID analīzi par nekustamo īpašumu investīciju ietekmējošiem faktoriem, izstrādā investīciju projekta stratēģiju, prognozē investīciju projekta naudas plūsmas apjomus. Autors aprēķina investīciju projekta rentabilitāti un atmaksāšanās laiku. Maģistra darbs izstrādāts atbilstoši Nolikumam par maģistra darba izstrādi. Maģistra darbs sastāv no trim daļām: analītiskās daļa, teorētiskās un praktiskās daļas, ko papildina: titullapa, novērtējuma lapas, anotācijas, saturs, ievads, secinājumi un priekšlikumi, izmantotā literatūra un pielikuma. Darbs sastāv no 123.lpp., darbā ir 25. attēli un 37. tabulas. Maģistra darbā iegūtais rezultāts ir autora sniegtie priekšlikumi par nekustamā īpašuma investīciju stratēģijas pilnveidošanas iespējām, kas apkopoti darba sadaļā Secinājumi un priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma investīciju projekti
Atslēgas vārdi angļu valodā Real Estate development projects
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2012 01:37:40