Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „A/S „Rīgas piena kombināts” finansiālo rādītāju pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Financial Data Improvement Possibilities in Holding Company “Rīgas piena kombināts””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija Diplomdarba tēma ir “A/S “Rīgas piena kombināts” finansiālo rādītāju pilnveidošanas iespējas”. Mūsdienu Pasaules ekonomikas nestabilitātes situācijā finanšu analīzes loma pieauga, jo uzņēmējdarbības ārējā vide nav droša un ir pakļauta biežām izmaiņām, kuras gan negatīvi, gan pozitīvi ietekmē uzņēmuma darbību un darbības rezultātus. Savukārt finanšu analīze palīdz noteikt, bet izstrādātie standarti- novērtēt uzņēmējdarbības trūkumus un kļūdas, rada priekšstatu par situāciju uzņēmumā, kā arī dod iespēju novērtēt uzņēmuma ienesīgumu un stabilitāti. Izstrādājot darbu, tika noteikts mērķis uz teorētisko un praktisko materiālu pamata veikt uzņēmuma A/S „Rīgas piena kombināts” finansiālas darbības rādītāju analīzi, ar rādītāju palīdzību atklāt uzņēmuma trūkumus, nepilnības, problēmas un tā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma finansiālo rādītāju uzlabošanai. Lai realizētu mērķi darba gaitā nepieciešams veikt sekojošus uzdevumus: • izpētīt finanšu analīzes būtību; • izpētīt finanšu analīzē izmantotus atskaites dokumentus un datus, to nozīmi un saturu; • noskaidrot galvenās finanšu analīzes metodes un analīzes rezultātu novērtēšanas mehānismu; • veikt uzņēmuma finansiālās darbības rādītāju analīzi un novērtēt tos; • ar iegūto rezultātu palīdzību atklāt uzņēmuma A/S „Rīgas piena kombināts” būtiskas problēmas; • pamatojoties uz teorētisko bāzi un pētījumā gūtajiem rezultātiem izdarīt secinājumus un izstrādāt konstruktīvus priekšlikumus. Diplomdarba objekts ir ražošanas uzņēmuma A/S ”Rīgas piena kombināts” finansiālais stāvoklis, savukārt par darba priekšmetu var uzskatīt minētā uzņēmuma finansiālās darbības analīzi. Diplomdarbs sastāv no trīs daļām. Pirmā daļā ir finanšu analīzes raksturojums, kurā ir apkopota teorija par finanšu analīzes būtību, metodēm un paņēmieniem no dažādiem informācijas avotiem, kurus autors izmantoja darba izstrādes laikā. Otrā daļa ir A/S “Rīgas piena kombināts” finanšu analīze jeb aprēķinu daļa, kura sevī ietver gan pētāmā uzņēmuma aprakstu, gan A/S “Rīgas piena kombināts” finanšu analīzi. Šajā daļā uz A/S “Rīgas piena kombināts” piemēra saskaņā ar teoriju tiek veikta finanšu analīze, tiek dots uzņēmuma finansiālās stabilitātes novērtējums, kā arī tiek izstrādāti priekšlikumi finansiālā stāvokļa uzlabošanai, kuri kalpo par pamatu projekta daļas izstrādāšanai. Trešā daļa ir A/S “Rīgas piena kombināts” finansiālo rādītāju pilnveidošanas iespējas. Diplomdarbs sastāv no 102 lapām bez pielikumiem, tajā ir 3 nodaļas un 34 pielikumi. Tajā ir 11 tabulas, 17 attēli, 32 formulas un 30 izmantoto literatūras avotu.
Atslēgas vārdi Finanšu analīze, finanšu rādītāji, pilnveidošanas iespējas, A/S "Rīgas piena kombināts"
Atslēgas vārdi angļu valodā Financial analysis, financial data, improvement possibilities, holding company Rīgas piena kombināts
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 10:02:27