Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Lapkoku koksnes īpašību izmaiņas hidrotermiskās modifikācijas procesā
Nosaukums angļu valodā Changes in the deciduous wood properties after hydrothermal treatment
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem. B.Andersons, Dr. chem. I. Andersone
Recenzents Dr. chem. A.Blūms
Anotācija Maģistra darbā "Lapkoku koksnes īpašību izmaiņas hidrotermiskās modifikācijas procesā" pētītas, pie dažādiem apstrādes parametriem hidrotermiski modificētas, lapkoku koksnes (apses, baltalkšņa, bērza) ķīmiskā sastāva un uzbūves izmaiņas un to ietekme uz koksnes mehāniskajām īpašībām. Darba apjomu veido: ievads, literatūras apskats, rezultātu izvērtējums, eksperimentālā daļa, secinājumi, literatūras saraksts un pielikumi. Literatūras apskatā apkopota informācija par termisko modifikāciju laika periodā no 1963. gada līdz 2011. gadam, izmantojot interneta datubāzes Sciencedirect, Springerlink, Engineering Village2, Google. Eksperimentālajā daļā pielietotas vairākas analītiskas (ķīmiskā analīze celulozei, lignīnam, holocelulozei un ūdens kondensātam) un arī instrumentālas (FTIR, TGA, elementanalīze, Py GC/MS) metodes. Noteikta koksnes statiskās lieces stiprība un cietība pēc Brinela. Darbs izstrādāts LV Koksnes ķīmijas institūtā. Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no 85 lappusēm. Darbā iekļauti 17 attēli, 12 tabulas, 7 pielikumi un 87 literatūras avoti. Darba rezultāti publicēti 14 rakstos un ziņots 10 starptautiskās konferencēs, kur publicētas 4 referātu tēzes un 10 pilnie raksti.
Atslēgas vārdi hidrotermiskā modifikācija, lapkoku koksne, ķīmiskais sastāvs, mehāniskās īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā hydrothermal modification, deciduous wood, chemical composition, mechanical properties
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2012 13:15:20