Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kokapstrādes uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Operating efficiency enhancement project for a woodworking company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof Z.Sundukova
Recenzents Mg.oec.,lekt. K.Marinska
Anotācija Šī darba mērķis ir izpētīt kokapstrādes uzņēmuma SIA Campus darbības efektivitātes paaugstināšanas iespējas un dot priekšlikumus par to, kuras no šīm iespējām realizēt pirmās. Lai sasniegtu šo mērķi, darbs tiek sākts ar uzņēmuma raksturojumu, finanšu analīzi, krājumu izmantošanas analīzi un SVID analīzi. Tam seko projekta aprēķinu daļa, kas sadalāma četrās nodaļās: 1) izejmateriālu uzglabāšanas laukuma pārkārtošana; 2) zāģētavas gatavās produkcijas uzglabāšanas izvietojums ; 3) gatavās produkcijas krājumu apjoma optimizēšana un 4) pasākumu ieviešanas efektivitātes aprēķins. Darba tehnoloģiskajā daļā tiek veikts neto tagadnes vērtības aprēķins un NPV aprēķina sensitivitātes analīze. Visbeidzot, tiek apskatītas darba un dabas aizsardzības uzņēmuma darbībā. Darba laikā tiek secināts, ka uzņēmuma lielākās efektivitātes paaugstināšanas iespējas slēpjas krājumu aprites organizācijā. Neefektivitātes novērojamas sākot ar krājumu apjomu un beidzot ar to izvietojumu un gatavās produkcijas plūsmas organizāciju. Darba noslēgumā tiek sniegti trīs efektivitātes paaugstināšanas virzieni. Pirmkārt, uzņēmumam pakāpeniski jāsamazina krājumu apjoms. Šī punkta izpildīšana prasa vismazākos ieguldījumus, un dod momentānu rezultātu atbrīvojot apgorāmos līdzekļus, ko var izmantot vai nu aizņēmuma agrākai atmaksai vai ieguldot uzņēmuma attīstībā. Otrkārt, uzņēmumam ieteicams sakārtot izejmateriālu (zāģbaļķu) uzglabāšanas laukumus, kas ļautu samazināt autoiekrāvēja pavadīto laiku ceļā no laukuma uz zāģētavu, tādejādi ietaupot uzņēmuma līdzekļus. Papildus tam, uzņēmums varētu atteikties no puses no iznomātā laukuma. Visbeidzot, uzņēmumam ieteicams veikt nelielu pārbūvi ražošanas telpās, izveidojot vēl vienas durvis ražošanas telpu tālākajā galā kā arī piebūvējot nojumi gatavās produkcijas uzglabāšanai. Šāds solis ļautu uzņēmumam izvairīties no dīkstāvēm, kas saistītas ar gatavās produkcijas izvešanu. Aprēķini liecina, ka piedāvāto efektivitātes paaugstināšanas pasākumu neto tagadnes vērtība (NPV) ir 18 tūkstoši latu. NPV sensitivitātes analīze liecina, ka NPV saglabājas pozitīva pat pie vispesimistiskākajām prognozēm. Tas apstiprina to, ka piedāvātie efektivitātes uzlabošanas projekti ir jāapstiprina un jārealizē pēc iespējas ātrāk.
Atslēgas vārdi darbības efektivitāte, NPV, sensitivitātes analīze, kokapstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā efficiency improvements, NPV, sensitivity analysis, manufacturing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2012 09:59:21