Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Iedzīvotāju migrācija: cēloņi, ieguvumi un problēmas (uz Lielbritānijas piemēra)”
Nosaukums angļu valodā „Population migration: causes, benefits and problems (on the example of United Kingdom)“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. J.Saulītis
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Ādamsone
Anotācija Bakalaura darba temats: Iedzīvotāju migrācija: cēloņi, ieguvumi un problēmas(uz Lielbritānijas piemēra) Bakalaura darba apjoms: 61 lpp., 4 tab., 23 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Bakalaura darba izstrādāšanas gaitā bija izmantota zinātniskā un akadēmiskā literatūra, Lielbritānijas statistikas un Iekšlietas Ministrijas materiāli, kā arī internet resursi un publicējumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: veikta galveno migrācijas rādītāju analīze, lai pētītu galvenās starptautiskās migrācijas tendences Lielbritānijā. Darba gaitā tika veikta Lielbritānijas migrantu un pastāvīgo iedzīvotāju aptauja, kura palīdzēja autoram detalizēti izanalizēt migrācijas situāciju Lielbritānijā un dot savus secinājumus. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pavāre I. Iedzīvotāju migrācija: cēloņi, ieguvumi un problēmas (uz Lielbritānijas piemēra): Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Saulītis J. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2012. 61 lpp.
Atslēgas vārdi iedzīvotāju migrācija, emigrācija, imigrācija, populācija
Atslēgas vārdi angļu valodā population migration, emigration, immigration, population
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2012 20:06:56