Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Competitiveness enhancement project for a capital company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc.J.Mežiels
Recenzents Mg.oec.,asoc.prof.R.Alsiņa
Anotācija Diplomprojekts ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Tā nosaukums ir Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts. Darbs ir izstrādāts latviešu valodā, tā apjoms ir 72 lapaspuses, tajā skaitā 24 tabulas un 23 attēli, 7 formulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projeka aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas, grafiskās daļas. Darba galvenais mērķis ir izstrādāt uzņēmumam konkurētspējīgāspriekšrocības attiecīgajā nozarē. Analītiskā daļa vispārīgā teorētiskā informācija, uzņēmējdarbības raksturojums Latvijā un apskatāmais uzņēmums SIA Pasažieris, kā arī uzņēmuma stāvokļa analīze, SVID un izvirzītas problēmas. Projektu aprēķinu daļā ir izveidoti četri projekti uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanai: autobusu parka atjaunošanas projekts, uzņēmuma diversifikācija kravu pārvadājumu nozarē, mārketinga pasākumu projekts un jaunas regulārās starptautiskā maršruta līnijas izveide. Tehnoloģiskajā daļā darba autors izstrādājis uzņēmuma mājas lapu ar vairākām tās sadaļām. Darba un dabas aizsardzības ir noteikti un novērtēti darba riski uzņēmuma administrācijas darba vietā. Grafiskajā daļā ir attēloti projekta gaitā iegūtie un izstrādātie rezultāti. Apkopojot projekta izstrādes rezultātus autors secina, ka SIA Pasažieris ir vairākas konkurētspējas paaugstināšanas iespējas. Finansiāli izdevīgākā no tām ir uzņēmuma diversifikācija kravu pārvadājumu nozarē.
Atslēgas vārdi Kapitālsabiedrības konkurētspējas paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness enhancement project for a capital company
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 13:40:57