Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Inerciālo sensoru tīkls virsmas formas noteikšanai"
Nosaukums angļu valodā "Inertial sensornetwork for surface shape detection"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs M.Greitāns
Recenzents
Anotācija Darbs veltīts pētījumiem par inerciālo sensoru darbības principu un pielietojumiem. Darba mērķis ir izveidot jaunu paņēmienu virsmas formas noteikšanai, kas izmantotu iekārtas ar nelielām izmaksām un būtu piemērots dažādās nozarēs, piemēram, medicīnā - biometrijas datu iegūšanai, industrijā- iekārtu vadībai, u.c. Darbs sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas. Darba mērķa sasniegšanai ir veikti sekojoši uzdevumi. Teorētiskajā daļā pētīti inerciālo sensoru darbības principi un dažādi pielietojumi, galveno uzmanību pievēršot akselerometriem. Apskatītas matemātiskas metodes ķermeņa orientācijas aprakstīšanai 3D telpā, kas ir nepieciešamas, lai aproksimētu virsmas modeli no sensoru datiem. Praktiskajā daļā ir izveidota eksperimentāla sistēma, kas sastāv no sensoru tīkla ar 16 akselerometriem un datu pārsūtīšanas daļas. Izveidota programmatūra sensoru datu pārsūtīšanai uz datoru un virsmas formas aproksimācijai. Eksperimentālā sistēma izmanto vairākus akselerometrus, kas vienmērīgos attālumos piestiprināti pie auduma, izveidojot sensoru režģi. Sensoru režģis tiek uzklāts uz virsmas. Katru akselerometru izmanto kā elektronisko līmeņrādi, un tiek iegūti dati par to orientāciju pret gravitācijas vektoru. Šos datus apstrādājot uz datora, iespējams aprēķināt un vizualizēt virsmas formu. Veikti eksperimenti ar dažādām testa virsmām, kas pierādīja eksperimentālās sistēmas pielietojamību virsmas formas noteikšanai. Maģistra darbs izstrādāts Elektronikas un datorzinātņu institūtā, saistībā ar valsts pētījumu programmas "Inovatīvu daudzfunkcionālu materiālu, signālapstrādes un informātikas tehnoloģiju izstrāde konkurētspējīgiem zinātņu ietilpīgiem produktiem" projektu Inovatīvas signālapstrādes tehnoloģijas viedu un efektīvu elektronisko sistēmu radīšanai. Maģistra darbā iegūtie rezultāti daļēji izmantoti publikācijas A. Hermanis, K. Nesenbergs "Grid shaped accelerometer network for surface shape recognition" sagatavošanā, kas iesniegta prezentēšanai trīspadsmitajā starptautiskajā konferencē "Baltic Electronics Conference 2012", Tallinā, Igaunijā. Darbs sastāv no 87 lappusēm, 59 attēliem un 3 pielikumiem. Darbā izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Inerciālie sensori, sensoru tīkls, virsmas formas noteikšana, akselerometri
Atslēgas vārdi angļu valodā Inertial sensors, sensor network, surface shape detection, accelerometers
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2012 13:30:51