Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Tehniskā tulkošana
Nosaukums Internacionalizācija kā tehnisko terminu standartizācijas aspekts
Nosaukums angļu valodā Internationalization as an Aspect of the Standardization of Technical Terms
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Dr.philol., prof. Larisa Iļjinska
Recenzents Dr.philol., Mag.oec., doc. Marina Platonova
Anotācija Maģistra darbaq autore ir RTU Lietišķās valodniecības institūta 2. kursa studente Lelde Muižniece. Maģistra darba tēma ir "Internacionalizācija kā tehnisko terminu standartizācijas aspekts".Darbs sastāv no 3 daļām: teorētiskās, analītiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā autore pēta tehniskās tulkošanas teoriju, galvenokārt uzmanību veltot ekvivalences konceptam tehnisko tekstu tulkošanā, kā arī novērtē terminoloģijas lomu tehniskajos tekstos. Turklāt, šajā daļā tiek analizēti standardizācijas principi un tehniskās terminoloģijas internacionalizācijas koncepts. Analītiskajā daļā tiek analizētas dažādas tulkošanas metodes un vārddarināšanas modeļi.Praktiskajā dalā ir teksta tulkojums no grāmatas "Mixing and Compounding of Polymers (Theory and Practice)", kuru rediģēja Ica Manas-Zloczower.
Atslēgas vārdi internacionalizācija, standartizācija, ekvivalence, terminoloģija, tulkošanas stratēģijas
Atslēgas vārdi angļu valodā internationalization, standardization, equivalence, terminology, translation strategies
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 14:26:17