Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Augstās un īpaši augstās stiprības betoni ar disperso stiegrojumu"
Nosaukums angļu valodā "High strength and ultra-high strength disperse-reinforced concretes"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs G.šahmenko
Recenzents E.Skuķis
Anotācija Maģistra darba tēma ir "Augstās un īpaši augstās stiprības betoni ar disperso stiegrojumu". Darbā tiek apskatītas augstās stiprības un īpaši augstās stiprības betona galvenās īpašības un struktūra un izpētīta dažāda dispersā stiegrojuma (šķiedru) ietekme uz šķiedrbetona elementu stiprības un tehnoloģiskuma rādītājiem, salīdzinātas izstrādāto sastāvu mehāniskās (spiedes un lieces stiprības) īpašības ar dažādu tilpuma koncentrāciju atšķirīgiem šķiedru veidiem un nanopiedevām. Darbā tika izstrādāts analītiskais aprēķina modelis sijveida un plātņveida šķiedrbetona elementu lieces stiprības prognozēšanai galīgo elementu aprēķinu datorprogrammā ANSYS 11.0, kā arī izveidots betona konstrukcijas modelis (pontona modelis) ar optimālāko īpaši augstās stiprības betona sastāvu ar kombinēto tērauda un polivinilalkohola (PVA) šķiedru disperso stiegrojumu. Darba gaitā eksperimentāli tika izstrādāti 3 sastāvu sēriju 10 dažādi betona un šķiedrbetona sastāvi lieces un spiedes stiprības analizēšanai. Optimālā betona sastāva un šķiedru dozēšanas noteikšanai tika pārbaudīti 15 kubi ar izmēriem 10x10x10 cm, 11 kubi ar izmēriem 7x7x7 cm, 32 prizmas ar izmēriem 4x4x16 cm, 7 sijas ar izmēriem 5x5x53.5 cm, 3 prizmas ar izmēriem 10x10x40 cm, 2 plātnes ar izmēriem 2.1(4.5)x10x65 cm un 2 pontonu modeļi ar izmēriem 10x15x65 cm ar dažādu šķiedru tilpuma koncentrāciju. Spiestiem betona elementiem visoptimālākais variants ir pievienot to maisījuma sastāvam tērauda šķiedras ar āķiem galos 1.27% pēc tilpuma. Savukārt, liektiem betona elementiem efektīvāk ir pielietot tērauda šķiedru (1.27%) un polivililalkohola (PVA) šķiedru (0.77%) kombinējumu, kas ievērojami (līdz 65%) paaugstina betona elementa lieces stiprību un konstrukcijas nestspēju kopumā. Galīgo elementu aprēķinu rezultātā var iegūt apskatāmā šķiedrbetona modeļa pirmo plīšanas spēka vērtību, plaisu attīstības gaitu un virzienus, spriegumu un izlieču pieaugumu elementa šķērsgriezumā, kā arī graujošo slodzi un spriegumus. Veiktie aprēķini rada zināmu priekšstatu par šķiedrbetona izmantošanas iespējām liektos nesošos būvelementos. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, izmantojot zinātnisko literatūru un jaunākos periodikas rakstus, tā apjoms ir 89 lappuses. Maģistra darbs satur 67 attēlus, 23 tabulas, 5 formulas, 1 pielikumu un 30 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi īpaši augstās stiprības betons, šķiedrbetons, lieces stiprība, galīgo elementu analīze, šķiedras
Atslēgas vārdi angļu valodā ultra-high strength concrete, fibre-reinforced concrete, flexural strength, finite element analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 12:39:36