Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Sociālo mediju izmantošana sporta pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanā
Nosaukums angļu valodā Social media use for sports services company"s performance development
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,doc.R.Greitāne
Recenzents Dr.habil.oec.,prof.A.Magidenko
Anotācija Diplomprojekta temats: Sociālo mediju izmantošana sporta pakalpojumu uzņēmuma darbības pilnveidošanā. Diplomprojektā izmantojamā literatūra: Vispārējā un tspeciālā ekonomiskā literatūra, Latvijas Republikas likumi, oficiālās statistikas dati, interneta resursi uzņēmuma nepublicētie materiāli un pētījumu rezultātā iegūtā informācija. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots uzņēmums SIA City Fitness Bowlero darbība, piedāvātie pakalpojumi, konkurencē tirgū, kā arī analizēta pašreizējā uzņēmuma sociālo mediju izmantošana. Analītiskajā daļā tiek noteiktas trīs uzņēmuma problēmas, kurām izvirzīti priekšlikumi to novēršanai. Projekta aprēķinu daļā tiek risināti uzdevumi sociālo mediju darbības uzlabošanai, tiek izstrādāti priekšlikumi kā izmantot sociālos medijus kā saziņas līdzekli ar klientiem, marketinga elementu un pārdošanas līdzekli. Tehnoloģiskajā daļā tiek izstrādāts sporta klubu tīklam sociālais medijs forums. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek noteikti darba vides riski un to pakāpe, un veikta risku pakāpes samazināšana, lai darbiniekiem tiktu nodrošināta droša vide. Grafiskajā daļā tiek apkopoti attēli un tabulas, kas tiek izmantoti diplomprojekta izstrādāšanas gaitā. Darba kopējais apjoms 76, kas sevī ietver 22 tabulas, 42 attēlus, 18 formulas un 35 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi sociālie mediji, sociālie tīkli, twitter.com, digitālais marketings
Atslēgas vārdi angļu valodā social media, social networks, twitter.com, digital marketing
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 23:21:15