Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums „SIA "Asigne" personāla mainības samazināšanas projekts”
Nosaukums angļu valodā „Project for reducing employee turnover at "Asigne"Ltd"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., lekt. S.Reinfelde
Recenzents Mg.psih., lekt. S.Gailīte
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Koļča A., SIA Asigne personāla mainības samazināšanas projekts: Diplomprojekts/Vadītājs: Reinfelde S. Datorsalikums.- Rīga: RTU, 2012. - 76 lpp. Diplomprojekta apjoms: 76 lapas; darbā iekļautas 14 tabulas, 19 attēli; darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 76 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, vispārējā un profesionālā literatūra personāla vadīšanā un motivēšanā, uzņēmuma, apdrošināšanas sabiedrību, AS Latvijas Valsts meži nepublicētie materiāli un interneta resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikts SIA Asigne raksturojums, personālsastāva kvantitatīvā analīze un meža tehnikas operatoru apmierinātības ar darbu kvalitatīvā analīze. Izvirzītas problēmas un to iespējamie risinājumi. Izanalizējot personālsastāvu un apmierinātību ar darbu, sniegts novērtējums. Teorētiskajā daļā analizēti personāla mainības teorētiskie aspekti, izpētīta darbinieku, vecuma grupā pēc 50 gadiem ietekme uz personāla mainību, motivācijas nozīme personāla mainības aspektā un apmācību nepieciešamība meža tehnikas operatoriem. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti SIA Asigne personāla mainības samazināšanai: 1. Personāla mainības samazināšanas projekts darbiniekiem vecumā pēc 50 gadiem. 2. Motivēšanas pilnveidošanas projekts. 3. Apmācību uzlabošanas projekts.
Atslēgas vārdi personāla mainība; projekts;
Atslēgas vārdi angļu valodā employee turnover; project;
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2012 16:24:17