Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums SIA „Liepājas Jūras birojs” darbības pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Performance improvement Project for „Liepājas Jūras birojs” ltd.
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. prof. V.Jurēnoks
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
Anotācija ANOTĀCIJA Autore: Jūlija Burmaka Diplomprojekta tēma: SIA Liepājas Jūras birojs darbības pilnveidošanas projekts Mērķis: Izstrādāt priekšlikumus uzņēmumadarbības pilnveidošanai. Diplomprojekts uzrakstīts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no ievada, piecām daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kopā 67 lapas, 8 tabulas un 24 attēli, darbu izstrādājot izmantoti 20 literatūras avoti. Diplomprojekta analītiskā daļā ir apskatīti SIA Liepājas Jūras birojs svarīgākie jautājumisaistītie ar tā darbību. Izmantojot uzņēmuma datus, materiālus un pārskatus no 2006.gada līdz 2019.gadam, veikta uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze. Ir veikta iekšējo un ārējo faktoru analīze, un tika izvēlēta turpmākās darbības stratēģija. Projekta aprēķinu daļa atspoguļo veicamos pasākumus SIALiepājas Jūras Birojs, jauno klientu piesaistīšanai, tiešo izmaksu samazināšanai un administratīvo izmaksu samazināšanai. Tehnoloģiskās daļas mērķis ir prognozēt iespējamo SIA Liepājas Jūras Birojs parvadājumu skaitu EXCEL vidē 2010. un 2011.gadam. Darba aizsardzības daļā tiek analizēti darba drošības riski, un veikta risku mazināšanas pasākumu izmaksu aprēķināšana. Diplomprojekts izstrādāts augstākās profesionālās izglītības iegūšanai.
Atslēgas vārdi SIA "Liepājas jūras birojs"
Atslēgas vārdi angļu valodā LiepajaMaritimeBureau Ltd
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2012 12:35:42