Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums "Dīzeļmotoru detaļu nodiluma pētīšana"
Nosaukums angļu valodā "Research of Wear in Diesel Engine Components"
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Ing. docents prakt. Ēriks Vonda
Recenzents lektors Jānis Rudzītis
Anotācija Maģistra darbs ir izstrādāts par tēmu Dīzeļmotoru detaļu nodiluma pētīšana. Maģistra darbā ir pētīta dīzeļmotoru degvielas sprauslu smidzinātāju salāgoto virsmu nodiluma problēma un pielietota problēmas izzināšanas stratēģija. Pētījumā apskatīti 52 bojāti dīzeļmotoru degvielas sprauslu smidzinātāji, to defekti un materiāls. Darbā izmantoti metālu makro un mikroanalīzes pētniecības paņēmieni. Maģistra darba mērķis ir noteikt smidzinātāju adatu un korpusa salāgoto virsmu nodiluma rašanās cēloņus, pētot virsmas ar mikroskopu un analizējot bojājumus. Pētījumā veikta smidzinātāju materiālu struktūras mikroanalīze. Izgatavoti 5 mikropieslīpņi no bojātajiem smidzinātājiem. Darba mērķa sasniegšanai veikta līdzīgu pētījumu analīze, veidoti bojājumu digitālie fotouzņēmumi ar mikroskopu, izveidots bojāto virsmu defektu raksturojums, veikta bojājumu analīze un izdarīti secinājumi par izgatavošanas un ekspluatācijas apstākļu ietekmi uz bojājumiem. Maģistra darbā pielietota dedukcijas pieeja un priekšmetiskās analīzes metodes. Darba izstrādes gaitā izvirzīta un pārbaudīta hipotēze visvairāk konstatētie smidzinātāju salāgoto virsmu bojājumi ir smidzinātāju materiāla graudu izdrupšanas rezultāts. Maģistra darbā iegūti secinājumi par smidzinātāju izgatavošanas procesā pielietoto metožu ietekmi uz bojājumiem. Maģistra darbs satur 97 lapaspuses, sastāv no 3 nodaļām, ievada, secinājumiem, 66 attēliem, 1 formulas, 3 tabulām un izmantoti 29 informācijas avoti. Darbs ir sarakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: dīzeļa sprausla, virsmas nodilums, kavitācija, punktveida bojājums, spiediena svārstības.
Atslēgas vārdi dīzeļa sprausla, virsmas nodilums, kavitācija, punktveida bojājums, spiediena svārstības
Atslēgas vārdi angļu valodā diesel nozzle, surface wear, cavitation, pitting damage, pressure fluctuation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2012 13:48:39