Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Reklāmas objektu izbūves gar ceļiem un ielām ietekme uz satiksmes drošību” („Autoceļa izbūve posmā no autoceļa V13 (Tīraine-Jaunolaine) līdz Olainei”)
Nosaukums angļu valodā „Impact of Promotional Objects Installation along Highways and Streets on Traffic Safety” („Construction of Road in the Section from Road V13(Tiraine-Jaunolaine) to Olaine”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Inž. Z.Lazda
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Aizvien pieaugošais reklāmas objektu skaits autoceļu un ielu malās nepārprotami ietekmē satiksmes drošību. Bakalaura darbā „Relāmas objektu izbūves gar ceļiem un ielām ietekme uz satiksmes drošību” ir aprakstīti šobrīd Latvijā pastāvošie noteikumi, kas reglamentē reklāmu izvietošanu gar autoceļiem un ielām, aplūkota citu valstu labākā pieredze par stingrāku reklāmu ierobežošanu un izvērtēta reklāmas objektu negatīvā ietekme uz autovadītāju. Praktsikajā daļā tika veikta reklāmas objektu apsekošana dabā, gūstot priekštatu par pastāvošo šī brīža situāciju, un izveidoti pamat kritēriji, kuru ievērošana nodrošinātu augstāku satiksmes drošības līmeni. Kā arī veikta aptauja 12 eiropas valstu starpā, gūstot noderīgu informāciju par satiksmes telpai drošu reklāmu izvietošanu. Aplūkotie meteriāli un iegūtie rezultāti sniedza nepieciešomo informaciju efektīvāku noteikumu izveidei un stingrāku ierobežojumu nepieciešamībai, tādējādi veicinot gan reklāmu skaita samazināšanos gar autoceļiem un ielām, gan veicinot dažādus citus reklāmu ierobežojumus. Inženierprojektā „Autoceļa izbūve posmā no autoceļa V13 (Tīraine-Jaunolaine) līdz Olainei” izstrādāts ceļa projekts, kas atbilst AIII kategorijai. Projektā paredzēts savienot autoceļu V13 ar Olaines pilsētu, tādējādi sniedzot Olaines pilsētai otru pievadceļu, kas nešķērsotu dzelzceļa pārbrauktuvi un tādējādi mazinot sastrēgumus uz autoceļa V18 Pievadceļš Olainei. Šis ceļš sniegtu arī iespēju piebraukt komercapbūvei un rūpniecisko objektu apbūvei paredzētajai teritorijai, kam pašlaik nav nodrošināta pilnvērtīga piebraukšanas iespēja. Inženierprojekts paredz 4,3806 km gara autoceļa izbūvi ar NP 9,5. Projektā paredzēts izbūvēt 25 caurtekas un 2 autobusu pieturvietas, kā arī izveidot 4 krustojumus un 9 T veida pieslēgumus. Lai būtu iespējams veikt projekta realizāciju, tika iegūti nepieciešamie izpētes dati, veikti aprēķini un izveidoti rasējumi. Darba kopējais apjoms ir 128 lapaspuses, tai skaitā 20 tabulas, 23 attēli, 9 rasējumi.
Atslēgas vārdi Reklāmas objektu izbūve, satiksmes drošība, ceļa būvniecība, Olaine, ceļš V13
Atslēgas vārdi angļu valodā Promotional Objects Installation, traffic safety, road construction, Olaine, road V13
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2012 08:25:20