Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas maksājumu iekasēšanas analīze Latvijas muitā”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Customs Duties Collection in Latvian Customs”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Diplomdarba tēma ir Muitas maksājumu iekasēšanas analīze Latvijas muitā. Diplomdarba mērķis ir izpētīt muitas maksājumu administrēšanas pamatprincipus, veidus un to reglamentējošo likumdošanu un aprakstīt muitas maksājumu piemērošanas kārtību un aprēķināšanas specifiku, kā arī analizējot muita maksājumu ieņēmumu dinamiku identificēt muitas maksājumu iekasēšanas galvenos ietekmējošos faktorus. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, darbā ir veikti sekojoši uzdevumi: 1. Apskatīta nodokļu būtība un funkcijas; 2. Veikta izpēte par muitas maksājumu sastāvdaļām, veidiem un reglamentējošo likumdošanu; 3. Aprakstīta muitas maksājumu piemērošanas kārtība un aprēķināšanas specifika; 4. Analizēta muitas maksājumu ieņēmumu dinamika Latvijas muitā no 2006.līdz 2011.gadam un identificētas muitas maksājumu iekasēšanas aktuālās problēmas; 5. Izstrādāti secinājumi un priekšlikumi darbā identificēto problēmu risināšanai. Darbs sastāv no trim nodaļām. Pirmajā nodaļā tiek veikts teorētiskais apraksts par nodokļu būtību un funkcijām, kā arī muitas maksājumu sastāvdaļās, veidiem un to reglamentējošo likumdošanu. Otrajā nodaļā tiek raksturoti muitas maksājumu piemērošanas nosacījumu importējamajām precēm un tiek parādīts muitas maksājumu aprēķins. Savukārt trešajā nodaļā, veicot muitas maksājumu ieņēmumu analīzi, tiek noteikti galvenie muitas maksājumu iekasēšanas ietekmējošie faktori. Darba nobeigumā tiek sniegti secinājumi un priekšlikumi identificēto problēmu risināšanai. Diplomdarba apjoms ir 102 lappuses un tajā ir iekļauti 32 attēli, 7 formulas, 9 tabulas un 89 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Muitas maksājumu iekasēšanas analīz Latvijas muitā
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Customs Duties Collection in Latvian Customs
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2012 14:28:49