Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas”
Nosaukums angļu valodā „Credit market development problems in commercial banks“
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
Anotācija Bakalaura darba autors: Dana Sisa Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr.doc. Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: Komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas Bakalaura darba apjoms: Bakalaura darba apjoms- 53 lapas, darbā ievietotas 6 tabulas, 11 attēli un 1 formula. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Darbā tiek izmantoti 22 bibliogrāfiskie avoti, lielākā daļa no tiem ir Latvijas zinātnieku darbi, internet resursi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darbā tiek analizētas komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas. Tiek pētīta kredīta būtība, kredītriska pārvaldīšana komercbankās, klienta kredītspējas novērtēšana. Otrajā analītiskajā daļa tiek veikta kredītu tirgus analīze ar statistiskajiem rādītājiem , aprakstītas galvenās problēmas, kas tieši ietekmē kredītu tirgus attīstību, kā arī aprēķināta hipotekārā kredīta saņemšana fiziskajai personai. Pētījuma rezultātā tiek nosauktas galvenās ar kreditēšanu saistošās problēmas, to ietekme uz kredītu tirgu kopumā, tiek izstrādāti priekšlikumi. Darba bibliogrāfiskais apraksts: Sisa D. Komercbanku kredītu tirgus attīstības problēmas: Bakalaura darbs/ Zinātn. Vadītāja Semjonova N.- Datorsalikums.- Rīga: 2012.- 53 lpp.
Atslēgas vārdi Kredītspējas būtība Banku sistēmas būtība Komercbanku kredītu veidu klasifikācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Credit quality the nature of the banking system the essence of Commercial Credit Classification
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 10:04:01