Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transfertcenu nozīme uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērošanā”
Nosaukums angļu valodā “Importance of Transfer Prices in the Application of the Corporate Income Tax”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Vilcāne, SIA „Jeld-Wen” finanšu
Recenzents K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Anotācija Globalizācija ir ļāvusi uzņēmumiem attīstīties ārpus savas valsts robežām, veidojot starptautiskas uzņēmumu grupas. Jau vairāku gadu garumā nodokļu administrācijas visā pasaulē pievērš aizvien lielāku uzmanību darījumiem šo korporāciju iekšienē un īpaši transfertcenu noteikšanai. Tas tāpēc, ka saistīto darījumu rezultātā resursi no vienas valsts tiek pārsūtīti uz citu. Bieži tas notiek uz valsti ar zemāku nodokļu slogu, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas augsto nodokļu valstī. Tas nesaskan ar valsts interesēm. To galvenais mērķis ir iekasēt pēc iespējas lielākus nodokļu maksājumus. Izstrādāto diplomdarbu var izmantot gan nodokļu maksātāji, gan administrācija, jo tajā ir apkopota šobrīd pieejamā teorētiskā informācija un praktiskie piemēri, balstoties uz reālu uzņēmumu. Diplomdarba priekšmets ir transferta cenu ietekme uz ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo ienākumu. Diplomdarba objekts ir transferta cenu piemērošana darījumos starp saistītiem uzņēmumiem. Diplomdarba mērķis ir izpētīt transfertcenu ietekmi uz uzņēmuma ienākuma nodokli SIA X Latvija no 2006.gada līdz 2010.gadam un izstrādāt priekšlikumus transfertcenu riska novēršanai. Izvirzīta mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi: izpētīt nodokļus regulējošos normatīvos aktus un citu pieejamo informāciju transfertcenu jomā; analizēt SIA X Latvija transferta cenu piemērošanu un to, kā tas ir ietekmējis ar uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumus; izdarīt secinājumus vai SIA X Latvija darījumos ar saistītiem uzņēmumiem piemēro tirgus cenu principu un ievēro LR likumdošanu; secināt, kā tiek ietekmēta taksācijas gada uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājuma summa; izstrādāt priekšlikumus SIA X Latvija transferta cenu riska novēršanai. Diplomdarbā ir 3 nodaļas, 63 lappuses, 6 attēli, 15 tabulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi transferta cenas, nodokļi
Atslēgas vārdi angļu valodā transfer prices, tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2012 08:24:43