Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Austrumeiropas reģiona obligāciju tirgu reprezentējoša indeksa izveide un pielietojums
Nosaukums angļu valodā Development and Usage of Eastern European Bond Market Index
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs T.Siliņš
Recenzents A.Tobin
Anotācija Maģistra darba tēma ir Novērtējumu neietekmējoša Austrumeiropas parāda vērtspapīru tirgus indeksa izveide. Darbā izvirzītā problēma trūkst tāda tirgus indeksa, kas pilnībā atspoguļotu Austrumeiropas obligāciju tirgus dinamiku kopumā. Šajā darbā tiek apskatīta un analizēta tirgus indeksu izveides metodoloģija, kā arī analizēti pašreiz tirgu aprakstošie indeksi apskatot to plusus un mīnusus. Darba praktiskajā daļā tiek empīriski pārbaudīta novērtējuma neietekmējošā instrumentu svēršanas metode Austrumeiropas obligāciju tirgū. Izvirzītās problēmas risināšanai darba autors izstrādā jaunu tirgus indeksa (angļu val. Eastern European Valuation-Indifferent Bond Index (EEVIBI)) izveides metodoloģiju, kas ir balstīta uz novērtējumu neietekmējošu instrumentu svēršanas metodi. Teorētiskajā daļā pamatā tiek izmantotas profesionālajos žurnālos (piemēram angļu val. Financial Analyst Journal, Journal of Indexes u.c.) aprakstītās teorijas par tirgus indeksu svēršanas metodēm. Tālāk darbā tiek analizēti J.P.Morgan izveidoties tirgus indeksi. Savukārt praktiskajā daļā, izstrādājot jauno tirgus indeksu EEVIBI, tiek izmantoti dati no Bloomberg sistēmas. Maģistra darbā ir iekļautas 25 tabulas, 12 attēli un viens pielikums. Darbs izstrādāts angļu valodā.
Atslēgas vārdi Novērtējuma neietekmējošs Austrumeiropas parāda vērtspapīru tirgus indekss
Atslēgas vārdi angļu valodā Eastern Europen Bond Market Valuation-Indifferent Index
Valoda eng
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 07.05.2012 09:31:48