Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "Reaktīvās jaudas kompensācijas elektromehāniskie risinājumi un to pielietošana mazos un vidējos uzņēmumos"
Nosaukums angļu valodā "Electromechanical solution for reactive power compensation and their applicability to small and medium enterprises"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs A.Podgornovs
Recenzents
Anotācija Bakalaura darbs „Reaktīvās jaudas kompensācijas elektromehāniskie risinājumi un to pielietošanās iespējas mazos un vidējos uzņēmumos” ir vērsts uz reaktīvās jaudas fiziskās jēgas izpēti, ka arī lasītāja uzmanība tiek pieversta problēmām, kuras rodas reaktīvās jaudas pārvades dēļ. Darba teorētiskajā daļā ir dots reaktīvās jaudas patērētāju apraksts. Tiek piedāvātas dažādas reaktīvās jaudas samazināšanas metodes un apskatītas dažādu veidu tehnoloģiskās kompensācijas iekārtas un to darbības pamati. Ir aprakstīti elektrisko tīklu sprieguma regulēša-nas principi ar reaktīvās jaudas izmaiņas palīdzību. Darba praktisko aprēķinu daļā tiek apskatīts uzņēmuma modelis, kuram tiek aprēķi-nāti tehniski-ekonomiskie izdevīguma rādītāji pielietojot reaktīvās jaudas kompensācijas noteikto metodi. Darba kopapjoms ir 65 lappuses, tas satur 40 attēlus un 5 tabulas. Tajā ir atsauces uz 14 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Reaktīvās jaudas kompensācija, sinhronie kompensatori, sprieguma regilēšana tīklos
Atslēgas vārdi angļu valodā Reactive power compensation, voltage control in electrical networks
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2012 11:56:47