Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Medicīnas inženierija un fizika
Nosaukums Gaitas novirzes indeksa ietekmējošākā parametra noteikšana
Nosaukums angļu valodā The Most Influencing Parameter of the Gait Deviation Index for Different Age Groups
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Asoc.prof. Aleksejs Kataševs
Recenzents Lektore Vineta Zemīte
Anotācija Pašlaik instrumentālā gaitas analīze sevi ir pierādījusi kā spēcīgu un efektīvu instrumentu, lai izvērtētu un noteiktu gaitas uzlabojumu lielumu pēc ķirurģiskas iejaukšanās vai citas terapijas, kas veikta pacienta gaitas uzlabošanai. Tomēr gaitas analīzē ir jāapstrādā liels informācijas, datu daudzums, kas ir laikietilpīgs un sarežģīts process, lai veiktu pilnīgu gaitas novērtējuma interpretāciju. Maģistra darba mērķis ir novērtēt Gaitas novirzes indeksu trim dažādām vecuma grupām un noteikt parametru, kas to ietekmē visvairāk. Novērtēt indeksa aprēķinā izmantotās kontroles grupas piemērotību Latvijas populācijai. Literatūras apskatā apkopota informācija par dažādiem iespējamiem gaitas novērtēšanas veidiem. Pētījumam atlasīti veselu pacientu gaitas analīzes dati trīs vecuma grupām no 12 – 14 gadiem, no 20 – 22 gadiem un no 60 – 70 gadiem. Iegūtie darba analīzes rezultāti tika salīdzināti starp dažādām vecuma grupām un starp aprēķinā izmantoto kontroles grupu. Tika noteikts Gaitas novirzes indeksa ietekmējošākо parametru kopums. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 75 lpp., no tām 5 lpp. ir pielikums. Darbs satur 25 attēlu, 26 tabulas, 41 izmantotās literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Gaitas novirzes indekss
Atslēgas vārdi angļu valodā Gait deviation index
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2012 15:30:08