Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jauna pakalpojuma ieviešana Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Launching a new service in the Latvian market
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec.,lekt.I.Andersone
Recenzents Dr.oec.,asoc.prof.I.Voronova
Anotācija Diplomprojekta temats ir Jauna pakalpojuma ieviešanas Latvijas tirgū projekts. Darbs ir izstrādāts studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadīšana. Tas sastāv no piecām daļām: analītiskās, projekta aprēķinu, tehnoloģiskās, darba un dabas aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā tika veikta produkta, nozares un klientu analīze, ar hierarhijas analīzes metodi tika novērtēti konkurenti, kā arī ar SVID analīzes palīdzību tika veikts produkta/pakalpojuma analītisks izvērtējums. Nodaļas noslēgumā tika konstatētas trīs galvenās problēmas. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāta virzīšanas tirgū stratēģija, nosakot tirgzinību un cenas veidošanas stratēģiju, tika veikta iepakojuma veida izvēle un aprēķinātas izmaksas, kas saistītas ar ISO sertifikāta ieviešanu un elektroniskās komercijas darbību. Sadaļas beigās tika noteikta uzņēmuma misija, vīzija, stratēģiskie un operatīvie mērķi, kā arī aprēķinātas kopējās ieviešanas izmaksas. Tehnoloģiskajā daļā tika sniegts vērtējums par mājas lapas un SEO optimizācijas nozīmi, analizēta konkrēta mājas lapa, kā arī parādīts MS Excel programmas funkciju pielietojums prognozēšanā un optimizācijā. Darba un dabas aizsardzības daļā tika aprakstītas visbiežāk sastopamās problēmas darba aizsardzībā un sniegts izmaksu aprēķins par darba aizsardzības pasākumu ieviešanu un nodrošināšanu uzņēmumā. Tika sniegti priekšlikumi dabas aizsardzības uzlabošanā, kā arī daļas nobeigumā tika veikta produkta dzīves cikla analīze. Grafiskā daļa sastāv no 16 lapām, kurās ir apkopotas diplomprojekta laikā izstrādātās shēmas, attēli un tabulas, lai labāk atainotu darbā veikto analīzi un aprēķinus. Darba apjoms ir 75 lapas, kurās ir 36 attēli, 13 tabulas, 3 formulas un 73 literatūras avoti. Noslēgumā ir 19 secinājumi, kas radušies Diplomprojekta izveidošanas gaitā, un sniegti 11 priekšlikumi.
Atslēgas vārdi CycleLED, velo projektors, satiksmes drošība .
Atslēgas vārdi angļu valodā CycleLED, bicycle projector, road safety.
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2012 10:29:49