Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Struktūrvienība Darba vadītājs
1. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Leo Seļāvo
2. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Pumpurs
3. 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
4. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. R.Alsiņa
5. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
6. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Vad.pētn. Valērijs Skribans
7. 27200 Enerģētikas institūts A.Makuha
8. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
9. 27200 Enerģētikas institūts A.Mutule
10. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. Nikolajs Sprancmanis
11. 27200 Enerģētikas institūts A.Gavrilovs
12. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Ivanovs
13. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Dr.sc.ing.Tore Undeland
14. 25500 Transporta institūts docents Ēriks Vonda
15. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
16. 27200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
17. 25600 Mehānikas un mašīnbūves institūts profesors Andrejs Krasņikovs
18. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. I.Judrupa
19. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof.I.Slaidiņš
20. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
21. 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.oec. Iveta Mežinska
22. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. L.Kamola
23. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
24. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
25. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. N.Baranovskis
26. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Ivanovs
27. 27200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
28. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Egils Dzelzītis
29. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
30. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
31. 13100 Telekomunikāciju institūts dkt. A.Āboltiņš
32. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. J.Saulītis
33. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. I.Judrupa
34. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,asist. U.Kamols
35. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
36. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
37. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
38. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
39. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
40. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Ribickis
41. 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Strauts
42. 27200 Enerģētikas institūts O.Borščevskis
43. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
44. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. Remigijs Počs
45. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ivars Raņķis
46. 27200 Enerģētikas institūts S.Vītoliņa
47. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
48. 27200 Enerģētikas institūts A.Krūmiņš
49. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof.L.Ādamsone
50. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts L.Bisenieks
51. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. I.Dovladbekova
52. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Uldis Pelīte
53. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Uldis Pelīte
54. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
55. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
56. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. K.Didenko
57. 24100 Transportbūvju institūts Ivars Aleksejenko
58. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof.G.Lauks
59. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
60. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Lauks
61. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
62. 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
63. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts J.Jankovskis
64. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. E.Gaile-Sarkane
65. 24100 Transportbūvju institūts Madara Caunīte
66. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. Astra Auziņa
67. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. J.Reiters
68. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Romāns
69. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
70. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
71. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
72. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts I.Dzene
73. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Pucenu
74. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt.G.Blagova
75. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
76. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
77. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Pucens
78. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts G.Bažbauers
79. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Vad.pētn. Valērijs Skribans
80. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. M.Šenfelde
81. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., prof. N.Lāce
82. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
83. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Pucens
84. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Pucens
85. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
86. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Pucens
87. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
88. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. Ivars Pucens
89. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. I.Pucens
90. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. Astra Auziņa
91. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Vad.pētn. Valērijs Skribans
92. 24100 Transportbūvju institūts Arvīds Ozols
93. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts A.Avotiņš
94. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc.prof. T.Survilo
95. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
96. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
97. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
98. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
99. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
100. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. N.Balabka
101. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
102. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc.prof. R.Alsiņa
103. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc.prof. R.Alsiņa
104. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
105. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
106. 27200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
107. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. N.Lāce
108. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
109. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. K.Gorbunova
110. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
111. 13100 Telekomunikāciju institūts Prof.G.Lauks
112. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
113. 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
114. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte T.Vanaga, RTU lektore
115. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Ābele
116. 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
117. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
118. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. I.Andersone
119. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. Nikolajs Sprancmanis
120. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
121. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
122. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
123. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
124. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
125. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. A.Burmeisters
126. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. Astra Auziņa
127. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
128. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. I.Dovladbekova
129. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.J.Reiters
130. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,doc. J.Reiters
131. 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
132. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
133. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte I.Abrazune, TNT Ekspress, muitas brokere
134. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
135. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. A.Orlovska
136. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prof. Nikolajs Sprancmanis
137. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
138. 13100 Telekomunikāciju institūts Doc.J.Poriņš
139. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec, prof. K.Didenko
140. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,doc(prakt.) J.Mežiels
141. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
142. 27200 Enerģētikas institūts J.Dirba
143. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
144. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
145. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
146. 24100 Transportbūvju institūts inž. I.Veļikanova
147. 13300 Mikroviļņu inženierijas un elektronikas institūts M.Greitāns
148. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
149. 27100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
150. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec.,prakt.doc. I.Ezera
151. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
152. 27200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
153. 27200 Enerģētikas institūts E.Antonovs
154. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
155. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Doc. P.Romāns
156. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. K.Koroļova
157. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. K.Koroļova
158. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
159. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. I.Dovladbekova
160. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
161. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Vad.pētn. V.Skribans
162. 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts S.Valtere
163. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., prakt.doc. J.Mežiels
164. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
165. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
166. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,doc. S.Fjodorova
167. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
168. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. D.Solovjovs
169. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. L.Kamola
170. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
171. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.V.Vasiļjeva
172. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec., lekt. K.Marinska
173. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. K.Didenko
174. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
175. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Artūrs Lešinskis
176. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. I.Dovladbekova
177. 27200 Enerģētikas institūts M.Koņuhova
178. 24100 Transportbūvju institūts Kaspars Kojalovičs
179. 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Andris Krēsliņš
180. 24100 Transportbūvju institūts doc. M.Zemītis
181. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. A. Magidenko
182. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
183. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. J. Ķipsna
184. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. I. Voronova
185. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc.prof.T.Tambovceva
186. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. I. Ozoliņa-Ozola
187. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. I. Andersone
188. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
189. 24100 Transportbūvju institūts lekt. J.Bidzāns
190. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
191. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. P.Patļins
192. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
193. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
194. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
195. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
196. 24100 Transportbūvju institūts Dr.Sc.ing. V.Haritonovs
197. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Prof. N.Sprancmanis
198. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
199. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. I. Voronova
200. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. K.Koroļova
201. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. U. Kamols
202. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc. N.Semjonova
203. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof.J.Saulītis
204. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. K. Marinska
205. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. I. Ovčiņņikova
206. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte doc.V.Vasiļjeva
207. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. I.Andersone
208. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. E.Gaile-Sarkane
209. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. E. Gaile-Sarkane
210. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. E.Gaile - Sarkane
211. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte pr.doc. I.Ezera
212. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof.I.Dovladbekova
213. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A. Auziņa
214. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc. prof. A.Orlovska
215. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
216. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Lekt. J.Kuškins
217. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte doc. J. Reiters
218. 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
219. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts prof. K. Didenko
220. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. A. Magidenko
221. 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
222. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. L. Vasiļjeva
223. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. K. Didenko
224. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts doc. J. Reiters
225. 24100 Transportbūvju institūts doc. A.Zariņš
226. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. I.Andersone
227. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. R. Greitāne
228. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. I. Andersone
229. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
230. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
231. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
232. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte prof. A. Magidenko
233. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte asoc. prof. Z. Sundukova
234. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. I.Andersone
235. 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
236. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte lekt. L.Tumaņana
237. 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
238. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. I. Ozoliņa-Ozola
239. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts lekt. I. Ozoliņa-Ozola
240. 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
241. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Aleksandrs Čurkovs
242. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
243. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
244. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M.Alekseičevs
245. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
246. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. K.Marinska
247. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
248. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
249. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts ITI pētnieks A. Patļins
250. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
251. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
252. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
253. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
254. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
255. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
256. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Balodis
257. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Rapoports
258. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
259. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
260. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
261. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
262. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
263. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Balodis
264. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
265. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
266. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
267. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
268. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
269. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
270. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
271. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Safins
272. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A.Ozols
273. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
274. 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ivars Krieviņš
275. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
276. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
277. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
278. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
279. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
280. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
281. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Asoc.prof. Jānis Vanags
282. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
283. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A.Jeršovs
284. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
285. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
286. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat .prof. V.Zagurskis
287. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
288. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
289. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
290. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
291. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts L. Bumbure
292. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
293. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
294. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. J.Grigorjevs
295. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.D.Zemešs
296. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
297. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Latiševa, IP katedras asoc. profesore
298. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
299. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Balodis
300. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
301. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
302. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
303. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts S. Popovs
304. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Šitikovs LDP prof. grupas asoc. profesors
305. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
306. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Gaļina Merkurjeva
307. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
308. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
309. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
310. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte RUE katedras lektore, Mg.oec. K.Marinska
311. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
312. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
313. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
314. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
315. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Jēkabsons, LDI vad. pētnieks
316. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
317. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Bērziņa
318. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.E.Suvorovs
319. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts S. Popovs
320. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
321. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
322. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ansis Liepiņš
323. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Renāte Strazdiņa
324. 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.oec. I.Mežinska
325. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
326. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
327. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Karpuhins
328. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A.Jeršovs
329. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI doc. N.Prokofjeva
330. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M.Alekseičevs
331. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Inārs Paura
332. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
333. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
334. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. P.Semenčuks
335. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
336. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Frank Rattay
337. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
338. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. J.Mežiels
339. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts V. Vītiņš
340. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
341. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
342. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
343. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
344. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts S. Popovs
345. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
346. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
347. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. S.Šarkovskis
348. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A. Ņikitenko, STP kat. docents
349. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
350. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. V.Jurēnoks
351. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
352. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Popovs
353. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
354. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts LDI prof. J.Grundspeņķis
355. 13100 Telekomunikāciju institūts Doc. O.Belmanis
356. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. lekt. A. Riekstiņš
357. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
358. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Ņikuļšins
359. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
360. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
361. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
362. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
363. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
364. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
365. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Bērziņa
366. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
367. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
368. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A.Ozols
369. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
370. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
371. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
372. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
373. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
374. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
375. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
376. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
377. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
378. 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts Prof.Dr.oec.Konstantīns Didenko
379. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.A.Vītols
380. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
381. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
382. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Sergejs Paršutins
383. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
384. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.oec. Z.Zitmanis
385. 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
386. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
387. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
388. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. S.Šarkovskis
389. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
390. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
391. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.D.Zemešs
392. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
393. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. K.Marinska
394. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. K.Didenko
395. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. L.Sergejeva
396. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
397. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
398. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A. Ņikitenko, STP kat. docents
399. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
400. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
401. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
402. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
403. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
404. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Dr.oec. Z.Sundukova
405. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
406. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
407. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
408. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DV pr.gr. doc. A.Ozols
409. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
410. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Vinogradova, STP kat. lektore
411. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
412. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
413. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
414. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Prof. L. Zaiceva, Dr.sc.ing.
415. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
416. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
417. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
418. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. prof. V.Zagurskis
419. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts doc. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
420. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
421. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
422. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Popovs
423. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
424. 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Krastiņš
425. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Zabiņako
426. 25200 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Rapoports
427. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
428. 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte Mg.oec. R.Alsiņa
429. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
430. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
431. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
432. 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
433. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG prof. gr. prof. A. Glazs
434. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
435. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
436. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. E.Pētersons
437. 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Miķelsone
438. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Zabiņako
439. 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
440. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
441. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
442. 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
443. 12600 Viedo datortehnoloģiju institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
444. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
445. 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors