Noslēguma darbu reģistrs
  
# Nosaukums Autors Struktūrvienība Darba vadītājs
1. Rinalds Ruskuls 13200 Radioelektronikas institūts Leo Seļāvo
2. Kintija Priedniece 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Pumpurs
3. Džeina Logvina 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
4. Līva Cimure 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Asoc.prof. R.Alsiņa
5. Zanda Rulle 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
6. Jurijs Šatrevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Vad.pētn. Valērijs Skribans
7. Andrejs Makuha 11200 Enerģētikas institūts A.Makuha
8. Aleksandrs Greidāns 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Mutule
9. Aleksejs Šilovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Mutule
10. Baiba Brante 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. Nikolajs Sprancmanis
11. Dzintars Smans 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Gavrilovs
12. Jānis Garsils 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Ivanovs
13. Aleksejs Grigorjevs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Dr.sc.ing.Tore Undeland
14. Māris Jansons 15C00 Autotransporta institūts docents Ēriks Vonda
15. Līga Neimane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
16. Artjoms Obuševs 11200 Enerģētikas institūts I.Oļeiņikova
17. Artūrs Mačanovskis 15300 Mehānikas institūts profesors Andrejs Krasņikovs
18. Inga Kurme 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lekt. I.Judrupa
19. Artis Ivanovs 13100 Telekomunikāciju institūts Prof.I.Slaidiņš
20. Indra Jansone 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
21. Irēna Dumpe 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.oec. Iveta Mežinska
22. Maruta Ģēģere 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lekt. L.Kamola
23. Tatjana Draboviča 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
24. Marina Sorokina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
25. Diāna Novikova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec.,prof. N.Baranovskis
26. Zane Deksne 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Ivanovs
27. Svetlana Šarigina 11200 Enerģētikas institūts E.Ketnere
28. Mihails Berdičevskis 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Egils Dzelzītis
29. Ainārs Pastars 13200 Radioelektronikas institūts Doc. V.Zagorskis
30. Anna Litviņenko 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Zeltiņš
31. Arturs Onzuls 13100 Telekomunikāciju institūts dkt. A.Āboltiņš
32. Tatjana Maslobojeva 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Prof. J.Saulītis
33. Gunita Dalka 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lekt. I.Judrupa
34. Ieva Briede 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,asist. U.Kamols
35. Viktorija Firsova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
36. Aleksandra Gorovaja 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
37. Elīna Sebre 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
38. Antons Sipovičs 11200 Enerģētikas institūts A.Podgornovs
39. Oskars Plūmīte 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Ribickis
40. Oskars Karkovskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Ribickis
41. Aleksandrs Šļapkovs 13200 Radioelektronikas institūts Doc. M.Strauts
42. Aleksandrs Podvinskis 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte O.Borščevskis
43. Ēriks Reņģītis 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
44. Dzintars Kalniņš 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. Remigijs Počs
45. Atis Dambergs 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts Ivars Raņķis
46. Jurijs Varneļs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte S.Vītoliņa
47. Kaspars Stepānovs 13200 Radioelektronikas institūts Prof. J.Jankovskis
48. Māris Baduns 11200 Enerģētikas institūts A.Krūmiņš
49. Veronika Savočkina 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof.L.Ādamsone
50. Uldis Krištopans 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte L.Bisenieks
51. Oksana Kiseļova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. I.Dovladbekova
52. Aleksandrs Zaborovskis 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Uldis Pelīte
53. Eduards Krivko 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Uldis Pelīte
54. Aiga Apine-Miklava 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
55. Elīna Strautmane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
56. Undīne Bitīte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec., prof. K.Didenko
57. Māra Jaunsproģe 24100 Transportbūvju institūts Ivars Aleksejenko
58. Valerija Levina 13100 Telekomunikāciju institūts Prof.G.Lauks
59. Madara Laicāne 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
60. Vadims Aleksejevs 13100 Telekomunikāciju institūts Prof. G.Lauks
61. Dace Klievēna 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Zvanītājs
62. Gundega Šmite 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
63. Signe Strupkova 13200 Radioelektronikas institūts J.Jankovskis
64. Ibrahims-Ivo Diabate 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Prof. E.Gaile-Sarkane
65. Ieva Lasmane 24100 Transportbūvju institūts Madara Caunīte
66. Elīna Šmagre 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. Astra Auziņa
67. Ieva-Laurencija Duntava 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. J.Reiters
68. Līva Zabe 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. P.Romāns
69. Tatjana Smeltere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
70. Sanija Sproģe 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
71. Jūlija Koržakova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
72. Aiga Barisa 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte I.Dzene
73. Ilze Lagzdiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucenu
74. Liene Garkakle 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lekt.G.Blagova
75. Kristīne Bitnere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A.Auziņa
76. Veronika Harčenoka 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
77. Liene Eglīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
78. Konstantins Pakula 11200 Enerģētikas institūts G.Bažbauers
79. Aļina Geņkova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Vad.pētn. Valērijs Skribans
80. Agate Jance 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Prof. M.Šenfelde
81. Miks Miķelsons 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec., prof. N.Lāce
82. Santa Leimane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
83. Ilze Motmillere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
84. Baiba Žeiere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
85. Ivars Silinevičs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte J.Dirba
86. Marija Bergere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
87. Olga Šarņecka 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
88. Oksana Mironceva 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. Ivars Pucens
89. Ronalds Undzēns 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. I.Pucens
90. Ilze Bergmane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. Astra Auziņa
91. Oskars Garda 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Vad.pētn. Valērijs Skribans
92. Māra Medne 24100 Transportbūvju institūts Arvīds Ozols
93. Oļegs Tetervenoks 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Avotiņš
94. Inguna Kokina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc.prof. T.Survilo
95. Konstantīns Ragozins 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
96. Indra Kanušniece 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
97. Edgars Čakars 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
98. Rihards Mickevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
99. Olga Zalizina 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
100. Kaspars Ramiņš 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lekt. N.Balabka
101. Tatjana Beresņeviča 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
102. Ivars Kļava 22160 RUI Profesionālā studiju programma asoc.prof. R.Alsiņa
103. Arvīds Dzalbs 22160 RUI Profesionālā studiju programma asoc.prof. R.Alsiņa
104. Aleksejs Grenkovs 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Ovčiņņikova
105. Ivars Lieksnis 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.habil.oec.,prof. A.Magidenko
106. Andrejs Jakovļevs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte A.Podgornovs
107. Jānis Stilbs 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,prof. N.Lāce
108. Aiga Jaško 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) N.Semjonova
109. Kristīne Bogdanova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Mg.oec. K.Gorbunova
110. Olga Ščogoļeva 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc.(prakt.) I.Ezera
111. Andrejs Čupecs 13100 Telekomunikāciju institūts Prof.G.Lauks
112. Linda Bērziņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,asoc.prof. I.Voronova
113. Edgars Brakše 24100 Transportbūvju institūts Armands Auziņš
114. Lelde Lancere 22315 Muitas un nodokļu katedra T.Vanaga, RTU lektore
115. Edgars Tarabankevičs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Ābele
116. Nora Vucāne 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
117. Ivars Īverts 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec., asoc.prof. I.Voronova
118. Dagnija Zeltāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. I.Andersone
119. Elīna Saulīte 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. Nikolajs Sprancmanis
120. Linda Brākmane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec., asoc.prof. Z.Sundukova
121. Olga Podiganova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
122. Jekaterina Tjuļkina 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
123. Iveta Bietaga 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec., asoc.prof. L.Vasiļjeva
124. Ieva Mežģirte 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
125. Kaspars Dzerkalis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. A.Burmeisters
126. Oleg Karpušenko 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. Astra Auziņa
127. Valdis Madernieks 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
128. Svetlana Krivova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. I.Dovladbekova
129. Kristīne Kuklina 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec.J.Reiters
130. Irina Keselmane 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. J.Reiters
131. Rita Pilipa 24100 Transportbūvju institūts Māris Kaļinka
132. Rihards Fuksis 13200 Radioelektronikas institūts M.Greitāns
133. Jekaterina Kapeļko 22315 Muitas un nodokļu katedra I.Abrazune, TNT Ekspress, muitas brokere
134. Oļegs Trofimovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
135. Sergejs Maiboroda 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. A.Orlovska
136. Tatjana Lastovska 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. Nikolajs Sprancmanis
137. Ruta Rūsiņa 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
138. Līga Grunšteina 13100 Telekomunikāciju institūts Doc.J.Poriņš
139. Inese Udača 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec, prof. K.Didenko
140. Viktorija Borisova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,doc(prakt.) J.Mežiels
141. Gunārs Matīss 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec.,lekt. R.Greitāne
142. Jānis Pavlovičs 11200 Enerģētikas institūts J.Dirba
143. Tatjana Kalitjuka 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts O.Krievs
144. Ieva Gaile 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. K.Kozlovskis
145. Mārtiņš Radovics 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
146. Ieva Karpenko 24100 Transportbūvju institūts inž. I.Veļikanova
147. Zanda Seržāne 13200 Radioelektronikas institūts M.Greitāns
148. Mārtiņš Zaumanis 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
149. Genadijs Zaļeskis 11100 Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts V.Bražis
150. Linda Krūmiņa 22160 RUI Profesionālā studiju programma Mg.oec.,prakt.doc. I.Ezera
151. Svetlana Bogdanova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
152. Edgars Bērziņš 11200 Enerģētikas institūts A.Kanbergs
153. Aleksandrs Bogdanovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte E.Antonovs
154. Sergejs Godins 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
155. Inese Oboļeviča 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. P.Romāns
156. Jānis Meņģelis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. K.Koroļova
157. Sanda Šmite 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. K.Koroļova
158. Andrejs Cvetkovs 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
159. Dārta Keršule 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. I.Dovladbekova
160. Jekaterina Doroņina 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
161. Laura Saliniece 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Vad.pētn. V.Skribans
162. Mārtiņš Zelčs 11200 Enerģētikas institūts S.Valtere
163. Dmitrijs Miļners 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., prakt.doc. J.Mežiels
164. Gundega Gasone 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.habil.oec., prof. A.Magidenko
165. Nataļja Mariņaka 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. N.Lāce
166. Marina Kulabuhova 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,doc. S.Fjodorova
167. Inga Fišere 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
168. Laura Liepiņa 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc.prof. D.Solovjovs
169. Marija Ropotova 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Lekt. L.Kamola
170. Antons Pašuks 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. E.Gaile-Sarkane
171. Līga Barkāne-Kurciņa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa Dr.oec.V.Vasiļjeva
172. Santa Vīksne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Mg.oec., lekt. K.Marinska
173. Ivo Lapiņš 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Dr.oec.,prof. K.Didenko
174. Kaspars Zāģeris 22160 RUI Profesionālā studiju programma Dr.oec.,prof. J.Ķipsna
175. Ilze Dimdiņa 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Artūrs Lešinskis
176. Aleksandra Mihņenoka 22400 Tautsaimniecības un reģionālās ekonomikas institūts Asoc.prof. I.Dovladbekova
177. Dmitrijs Mihailovs 11000 Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte M.Koņuhova
178. Santa Grase 24100 Transportbūvju institūts Kaspars Kojalovičs
179. Gaļina Stankeviča 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Andris Krēsliņš
180. Ervīns Kaupers 02063 Neklātienes un vakara studiju departaments doc. M.Zemītis
181. Liene Leite 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. A. Magidenko
182. Edgars Upītis 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
183. Ilze Auzāne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. J. Ķipsna
184. Māris Hoops 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. I. Voronova
185. Tatjana Jeršova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc.prof.T.Tambovceva
186. Iveta Grinfelde 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Ozoliņa-Ozola
187. Zigmārs Gailis 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Andersone
188. Mārtiņš Miķelsons 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
189. Antra Roze 24100 Transportbūvju institūts lekt. J.Bidzāns
190. Anna Koldane 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
191. Edžus Krišjānis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. P.Patļins
192. Artūrs Zanribs 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
193. Anete Kalteniece 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
194. Māris Balodis 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
195. Ēriks Diļevs 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
196. Juris Žurovičs 24100 Transportbūvju institūts Dr.Sc.ing. V.Haritonovs
197. Jekaterina Kaškina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Prof. N.Sprancmanis
198. Jānis Vikmanis 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
199. Dace Kauseniece 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. I. Voronova
200. Jekaterina Pižikova 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. K.Koroļova
201. Jevgenija Ovsjaņikova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. U. Kamols
202. Maksims Dambrausks 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa pr.doc. N.Semjonova
203. Antra Zīle 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof.J.Saulītis
204. Kristīne Plešnere 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. K. Marinska
205. Ieva Kalniņa-Jaunāre 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Ovčiņņikova
206. Elīna Grundmane 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa doc.V.Vasiļjeva
207. Iveta Ivanova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I.Andersone
208. Nataļja Fiļimonova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. E.Gaile-Sarkane
209. Rolands Briņķis 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. E. Gaile-Sarkane
210. Roberts Jakubāns 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. E.Gaile - Sarkane
211. Linda Murāne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa pr.doc. I.Ezera
212. Liene Pļaviņa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof.I.Dovladbekova
213. Inga Kočergina 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. A. Auziņa
214. Inese Poruka 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Asoc. prof. A.Orlovska
215. Andris Malahovskis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
216. Edgars Dzedzelis 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Lekt. J.Kuškins
217. Arta Auzāne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa doc. J. Reiters
218. Māris Garklāvs 24100 Transportbūvju institūts prof. J.Smirnovs
219. Liene Štoka 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. K. Didenko
220. Iveta Rudzīte 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. A. Magidenko
221. Armands Rocis 24100 Transportbūvju institūts Prof. J.R.Naudžuns
222. Agita Gavrikova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. L. Vasiļjeva
223. Ļubova Kirillova 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. K. Didenko
224. Valentīna Retjunskiha 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa doc. J. Reiters
225. Mārīte Āboltiņa 24100 Transportbūvju institūts doc. A.Zariņš
226. Dmitrijs Moskaļovs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I.Andersone
227. Laura Elksne 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. R. Greitāne
228. Jānis Rudovičs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Andersone
229. Māris Ziemelis 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
230. Anna Bogdanova 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
231. Endijs Līdaks 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
232. Margarita Pozengīze 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa prof. A. Magidenko
233. Ilze Oša-Neimane 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa asoc. prof. Z. Sundukova
234. Romans Belokurovs 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I.Andersone
235. Jānis Blūmiņš 24100 Transportbūvju institūts prof. A.Paeglītis
236. Olga Antoņenko 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. L.Tumaņana
237. Egija Taube 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra Doc. V.Ozoliņa
238. Inta Luksa 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Ozoliņa-Ozola
239. Līga Višņevska 22067 IEVF Tālākizglītības nodaļa lekt. I. Ozoliņa-Ozola
240. Dāvis Skrastiņš 24100 Transportbūvju institūts Inž. Z.Lazda
241. Aleksejs Teslovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Aleksandrs Čurkovs
242. Juris Burbo 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
243. Pāvels Meduņeckis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
244. Lija Astriņa 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. M.Alekseičevs
245. Aļesja Kaļiņikova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
246. Anna Ivanova 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec. K.Marinska
247. Oksana Parusņikova 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
248. Linda Lancere 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
249. Antons Bojarunecs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts ITI pētnieks A. Patļins
250. Alvis Bernāns 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
251. Genādijs Kondratjuks 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
252. Diāna Novikova 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
253. Pēteris Ķelle 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
254. Jānis Dāboliņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
255. Jānis Bicāns 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
256. Linda Riekstiņa 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Balodis
257. Viktorija Vendiņa 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Rapoports
258. Pēteris Eizentāls 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
259. Artūrs Bricis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
260. Santa Brauna 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
261. Reinis Streičs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
262. Aleksandrs Žučkovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
263. Oskars Bergs 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Balodis
264. Konstantīns Habčuks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
265. Viktorija Raizina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
266. Kristaps Kuprevičs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
267. Kaspars Rakstiņš 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
268. Raimonds Sviķis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
269. Kristīne Peroviča 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
270. Edgars Zeibots 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
271. Igors Rehačevs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Safins
272. Mihails Hmeļovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. doc. A.Ozols
273. Aleksandra Kostina 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
274. Viktorija Mečņika 14700 Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūts Dr.sc.ing. Ivars Krieviņš
275. Aleksandrs Sinkevičs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
276. Krišjānis Muskars 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
277. Jānis Drobiševskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
278. Kristīna Sivačonoka 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
279. Dmitrijs Zvančuks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
280. Mihails Andrejevs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
281. Oksana Volkova 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra Asoc.prof. Jānis Vanags
282. Mārtiņš Pukinskis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
283. Romans Karpeļcevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A.Jeršovs
284. Andrejs Kalniņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
285. Lilita Kiforenko 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
286. Jānis Šāvējs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat .prof. V.Zagurskis
287. Natālija Afoņkina 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
288. Viktors Ļaļujevs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
289. Ansis Šinke 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
290. Anita Finke 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
291. Ella Pacukeviča 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts L. Bumbure
292. Dmitrijs Mincengofs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. G.Alksnis
293. Jānis Pelšs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
294. Aļona Larina 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. J.Grigorjevs
295. Oskars Vāvere 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.D.Zemešs
296. Anna Rūrāne 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
297. Sergejs Ivaņuta 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts E.Latiševa, IP katedras asoc. profesore
298. Romualds Beļinskis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
299. Timurs Sologubs 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Balodis
300. Ēriks Kļaviņš 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
301. Agate Kalnpure 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
302. Jeļena Mošara 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
303. Jekaterina Papina 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts S. Popovs
304. Valerijs Gusjkovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Šitikovs LDP prof. grupas asoc. profesors
305. Sergejs Maršalovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
306. Viktors Skoks 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. habil. sc. ing. Gaļina Merkurjeva
307. Vladimirs Košmans 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
308. Valts Vaļuks 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
309. Alvis Kūms 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., doc. G. Alksnis
310. Aivita Jankovska 02661 RTU Liepājas filiāle RUE katedras lektore, Mg.oec. K.Marinska
311. Dainis Žubeckis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
312. Jevgenijs Leonovs 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.U.Bratuškins
313. Paulis Gibze 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
314. Arturs Mičulis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
315. Vadims Kairišs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts G.Jēkabsons, LDI vad. pētnieks
316. Bernards Gulbis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
317. Krista Lauska 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Bērziņa
318. Klinta Lāce 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.E.Suvorovs
319. Kirils Kravcovs 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts S. Popovs
320. Egils Stāmurs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
321. Kristaps Romans 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
322. Mārcis Frīdmanis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Ansis Liepiņš
323. Ilze Valaine 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Renāte Strazdiņa
324. Olga Ozoliņa 15100 Ražošanas kvalitātes institūts Pr.doc., M.oec. I.Mežinska
325. Ņikita Ničipurovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
326. Konstantīns Kovaļovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr. gr. asist. I. Karpičs
327. Diāna Kužeļenko 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Karpuhins
328. Daniels Umanovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. A.Jeršovs
329. Alīna Korotkaja 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts LDI doc. N.Prokofjeva
330. Margarita Golubeva 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. M.Alekseičevs
331. Signe Avotiņa 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Inārs Paura
332. Pēteris Rudzājs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
333. Rūdolfs Ciemiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
334. Juris Eižvertiņš 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. P.Semenčuks
335. Marina Romanova 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
336. Aleksandra Kobiļecka 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts Frank Rattay
337. Mārcis Kalniņš 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
338. Ainārs Fabriciuss 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec. J.Mežiels
339. Eva Rubene 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts V. Vītiņš
340. Ludmila Peņicina 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts M.Kirikova, STP kat. profesore
341. Elmārs Krišjānis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V. Zagurskis
342. Artūrs Līcis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
343. Aleksejs Zaharovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
344. Artūrs Meijers 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts S. Popovs
345. Vineta Strauta 26000 Arhitektūras fakultāte Prof. I.Strautmanis
346. Oskars Lisovskis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
347. Andrejs Čmihovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. S.Šarkovskis
348. Ivo Melkus 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A. Ņikitenko, STP kat. docents
349. Sergejs Vaškēvičs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
350. Liene Ķepīte 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec. V.Jurēnoks
351. Viktors Jeralovičs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
352. Deniss Suharevs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Popovs
353. Kārlis Lauders 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.I.Strautmanis
354. Andrejs Janess 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts LDI prof. J.Grundspeņķis
355. Kārlis Andersons 13100 Telekomunikāciju institūts Doc. O.Belmanis
356. Dmitrijs Zubovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. lekt. A. Riekstiņš
357. Gatis Eglīts 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
358. Andrejs Podšibjakins 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Ņikuļšins
359. Maksims Beļavskis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
360. Arvīds Grabovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
361. Ilgvars Leikums 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
362. Gundega Rauhvargere 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
363. Imants Gulbis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
364. Dmitrijs Kaminskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
365. Lāsma Grigone 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Bērziņa
366. Olga Krutikova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
367. Liene Adumāne 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
368. Ņikita Postnovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. doc. A.Ozols
369. Igors Kobeļevs 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
370. Sabīne Ciemiņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
371. Liāna Natenadze 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jūlija Petuhova
372. Jānis Ābele 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
373. Māris Harčenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
374. Jānis Ļuļis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
375. Kaspars Aleksejevs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
376. Juris Frīdbergs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Nazaruks
377. Olga Ceicāne 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Kataševs
378. Astra Pudāne 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts Prof.Dr.oec.Konstantīns Didenko
379. Mārtiņš Zlaugotnis 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.A.Vītols
380. Laura Meija 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
381. Lauma Līdaka 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
382. Marija Kaškura 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Sergejs Paršutins
383. Aldis Ceplis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
384. Edgars Bumbieris 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.oec. Z.Zitmanis
385. Rita Saldeniece 26000 Arhitektūras fakultāte Prakt.doc.E.Bērziņš
386. Jūlija Avdejeva 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Andrejs Romānovs
387. Uldis Karlovs-Karlovskis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
388. Aleksandrs Ļevinskis 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra doc. S.Šarkovskis
389. Roberts Ruksis 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. math. Vineta Minkēviča
390. Raitis Švarcbahs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
391. Kaspars Bērziņš 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.D.Zemešs
392. Jevgeņijs Ugorenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Oksana Soško
393. Laila Haritonova 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec. K.Marinska
394. Viktorija Bērziņa 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec. K.Didenko
395. Rolands Dakstiņš 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. L.Sergejeva
396. Aurika Gavrilova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Antons Patļins
397. Madara Villere 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
398. Aivis Bušs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts A. Ņikitenko, STP kat. docents
399. Marija Ivanova-Barsukova 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts J. Dehtjars
400. Jānis Vingris 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
401. Aiga Siliņa 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec. E.Gaile-Sarkane
402. Deniss Solovjovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr. sc. ing., prof. O. Ņikiforova
403. Antons Gonda 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Briņķis
404. Agnese Branda 02661 RTU Liepājas filiāle Dr.oec. Z.Sundukova
405. Iļja Aršinovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
406. Liene Cikanoviča 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.S.Treija
407. Ilana Roščina 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
408. Sergejs Jevtejevs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DV pr.gr. doc. A.Ozols
409. Sergejs Filatovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., prof. O.Ņikiforova
410. Uldis Kalviškis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts V.Vinogradova, STP kat. lektore
411. Vladislavs Ļipskis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
412. Eduards Pladers 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors
413. Konstantīns Gusarovs 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
414. Aleksandrs Sivickis 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Prof. L. Zaiceva, Dr.sc.ing.
415. Armands Šlihte 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.habil.sc.ing., prof. J.Osis
416. Valdis Čeirāns 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. asist. K. Krečetova
417. Viktors Šešukovs 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Jānis Kampars
418. Aleksejs Semjonovs 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. prof. V.Zagurskis
419. Mārtiņš Bože 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts doc. N. Prokofjeva, Dr.sc.ing.
420. Andrejs Eisaks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
421. Rolands Mucenieks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.gr. lekt. M. Alekseičevs
422. Oļegs Kokins 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. V.Popovs
423. Andrejs Kablanovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. A.Klūga
424. Līva Vijupe 26000 Arhitektūras fakultāte Prof.J.Krastiņš
425. Edgars Batņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Zabiņako
426. Māra Balode 15D00 Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts A. Rapoports
427. Dmitrijs Griņenko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., doc. Ē.Asņina
428. Ivita Celmiņa 02661 RTU Liepājas filiāle Mg.oec. R.Alsiņa
429. Lauris Šmits 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Dr. sc. ing. Jānis Grabis
430. Solvita Jegorova 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Inese Šūpulniece
431. Mihails Prihodko 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc.prof. P.Rusakovs
432. Dāvis Gasuls 26000 Arhitektūras fakultāte Asoc.prof.G.Asaris
433. Svetlana Rukina 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG prof. gr. prof. A. Glazs
434. Vadims Murņiks 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
435. Kaspars Vilde 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
436. Imants Adijāns 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra prof. E.Pētersons
437. Rita Patkovska 26000 Arhitektūras fakultāte Lekt.I.Miķelsone
438. Oļegs Gorbiks 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Mg.sc.ing. V.Zabiņako
439. Gatis Zenčenko 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts Mg. sc. ing. Andrejs Ābele
440. Dace Zariņa 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts Dr.sc.ing., asoc. prof. P.Rusakovs
441. Svetlana Suvorova 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts AADG pr.g. prof. A. Glazs
442. Nikolajs Bogdanovs 13010 Transporta elektronikas un telemātikas katedra asoc.prof. V.Boicovs
443. Gundars Miezītis 12200 Datorvadības,automātikas un datortehnikas institūts DTST kat. asist. R. Taranovs
444. Viktors Telle 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Eiduks, STP kat. asoc. profesors
445. Olga Jakovļeva 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts J.Grundspeņķis, STP kat. profesors