Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmumu darba izpildes vērtēšanas sistēmas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of performance evaluation system for a services company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., prof. N.Lāce
Recenzents Dr.oec.,prof. K.Ketners
Anotācija Maģistra darba analītiskajā daļā ir aprakstīta pakalpojumu nozares struktūra Latvijā un kā nosaka darba ierobežojums lielākais uzsvars ir likts uz ārpakalpojumu jomas tendencēm un personāla darba izpildes novērtēšanas svarīgumu tajos. Darba teorētiskā daļā ir apskatītas izplātītākas problēmas personāla darba izpildes vērtēšanas sistēmas izstrādāšanas procesā. Ņemot vērā šo problēmu rašanas sekas un to risināšanas iespējas ir izstrādāta grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumu darba izpildes vērtēšanas sistēma, kā arī vadītāja lēmumu pieņemšanas matrica un formula, kas procentuālā izteiksmē nosaka personāla kopējo novērtējumu, ko var izmantot līdzīgo uzņēmumu vadītāji, lai pilnveidotu personāla politiku un uzlabotu darbinieku produktivitātes rādītājus.Izstrādātas personāla darba izpildes vērtēšanas sistēmas ieviešana reālā grāmatvedības ārpakalpojumu uzņēmumā ir aprakstīta maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā. Divi uzņēmuma grāmatveži tika novērtēti balstoties pēc izstrādātās sistēmas un vadītājs spriež par nepieciešamajām izmaiņām balstoties uz novērtēšanas rezultātiem.
Atslēgas vārdi Darba izpilde, vērtēšanas sistēma, darbinieku novērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Performance, assessment system, employee evaluation
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2012 21:01:04