Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Pievienotās vērtības nodokļa attīstība Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Development of Value Added Tax in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, RTU profesors, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, A/S „Olainfarm” padomes priekšsēdētāja
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums ir Pievienotās vērtības nodokļa attīstība Latvijā. Pievienotās vērtības nodoklis spēlē vadošu lomu netiešo nodokļu iekasēšanā. Ieņēmumi no PVN iekasēšanas ieņem nozīmīgu vietu Latvijas valsts budžetā daļā. Tāpēc ļoti svarīgi ir izveidot PVN sistēmu, kas nodrošinātu augstu ieņēmumu stabilitāti budžetā un maznozīmīgu atkarību no ekonomiskas vides rakstura. Pievienotās vērtības nodokļa sistēmas uzdevums, ir novērst apstākļus, kas veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, nepieciešamības gadījumā reformējot pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. Darba mērķis: apskatīt pievienotās vērtības nodokļa būtību un izanalizēt to piemērošanas praksi Latvijā un pasaulē, kā arī sniegt tā vērtējumu un izvirzīt priekšlikumus tā attīstībai, pilnveidošanai un uzlabošanai. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai, autore izvirza šādus darba uzdevumus: - apskatīt pievienotās vērtības nodokļa veidošanas vēsturi, - apskatīt pievienotās vērtības nodokļa ekonomisko būtību, - izpētīt starptautisko un Latvijas pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas praksi, - izanalizēt pievienotās vērtības nodokļa attīstības perspektīvas LR. Bakalaura darba nobeigumā doti secinājumi un priekšlikumi, kurus var izmantot pievienotās vērtības nodokļa iekasēšanas procesa uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, katrai nodaļai ir 2 apakšnodaļas, kopējais lappušu skaits 63. Darbam pievienoti 3 pielikumi, 8 attēli un 10 tabulas, kuri papildina darba nodaļas ar uzskatāmiem materiāliem. Darba izstrādes gaitā tika izmantoti 35 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pievienotās vērtības nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Value added tax
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2012 14:22:56