Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze MKP „Terehova””
Nosaukums angļu valodā “Analysis of the Influential Factors of the Traffic Flow in Customs Control Point “Terehova””
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Račinska, RTU docente (prakt.), Mg.oec.
Recenzents N.Rudzītis, RTU docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Diplomdarba tēma: Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze Terehovas MKP. Diplomdarba mērķis - analizēt transporta plūsmas ietekmējošos faktorus Terehovas MKP. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi:  veikt MKP 0722 vispārējo raksturojumu;  analizēt Terehovas MKP kravas automašīnu plūsmu;  analizēt Terehovas MKP vieglo automašīnu plūsmu;  uz analīzes pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus transporta plūsmas caurlaides uzlabošanai Terehovas MKP Diplomdarba pētījuma objekts ir Terehovas MKP 0722. Diplomdarba pētījuma priekšmets ir transporta plūsmas ietekmējošie faktori Terehovas MKP. Lai realizētu darbā izvirzīto mērķi un uzdevumus tika izmantotas sekojošas metodes:  literatūras, dokumentu atlase un analīze;  aprakstošā;  statistiskās analīzes metodes - statistiskā salīdzināšana un grupēšana;  sistemātiskā analīze. Diplomdarba pētījuma periods ir no 2008. gada sākuma līdz 2011. gada beigām. Lai analizētais materiāls būtu uzskatāmāks, darbā ievietoti grafiskie attēli un tabula. Darba struktūra: darbs sastāv no četrām daļām, piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmajā daļā dots vispārējs MKP 0722 raksturojums. Otrajā un trešajā daļā autors analizē kravas un vieglo automašīnu plūsmu Terehovas MKP. Ceturtajā daļā ir aprakstītas transporta plūsmas caurlaides uzlabošanas iespējas Terehovas MKP. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi.
Atslēgas vārdi Transporta plūsmas ietekmējošo faktoru analīze Terehovas MKP
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of the Influential Factors of the Traffic Flow in Customs Control Point “Terehova”
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2012 15:47:45