Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Reciklētā asfaltbetona metožu salīdzinājums, to pielietojums dabā” („Autoceļa Kuldīga- Saldus pievadceļa rekonstrukcijas projekts”)
Nosaukums angļu valodā „Comparison of Methods of Recycled Asphalt, its Use in Practice” („ Reconstruction Project of the Access Road of Road Kuldiga-Saldus”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Inž. E. Naglis
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Darba autors: Kārlis Linde Darba tēma: Reciklētā asfaltbetona metožu salīdzinājums, to pielietojums dabā (Autoceļa Kuldīga - Saldus pievedceļa rekonstrukcijas projekts) Darba veids: Bakalaura darbs ar inženierprojektu Studiju programma: Rīgas Tehniskā universitāte, būvniecības fakūltāte, transportbūvju nodaļa, profesionālā bakalaura programma RBCTO Darba vadītājs: Inž. Edgars Naglis Darba apjoms: 118 lpp, 24 bibliogrāfiskie nosaukumi, pielikumi 2, rasējumi12 Darba mērķis: Savākt un izpētīt materiālus par reciklēto asfaltu, tā iestrādes metodēm un fizikālajām metodēm, respektīvi, sastāviem. Noskaidrot finansiāli izdevīgāko metodi, kā arī efektīgāko metodi, kas mazāk pakļaujas deformācijām, un kuras rezultātā iespējams iegūt visideālāko ceļa stāvokli. Autors vēlas iegūt pierādījumus šī rekonstrukcijas veida efektivitātei. Rekonstruējamā ceļa posmā nodrošināt komfortablus braukšanas apstākļus. Uzlabot ceļa pamatni; uzklāt asfaltbetona segumu; sakārtot pamat ceļa nobrauktuvju vietas. Uzlabot ceļa seguma konstrukciju atbilstoši transporta slodzei; precizēt un labot esošos ceļa līkumus. Kā arī pēc iespējas izmantot esošā ceļa nodalījuma joslu, un ceļa esošo segumu kā pamatu. Atbrīvoties no sniega sanesumiem un ceļa aizputināšanas ziemas periodā; nodrošināt ūdens noteci no seguma. Darba apraksts: Darba gaitā tika izpētīta visa savāktā literatūra par reciklētajiem asfaltbetoniem, tika pētīti reciklētā asfaltbetona sastāvi un veidi, to klases. Tika izstrādāts inženierdarbs, kurā tika izpētīta projektēšanas dokumentācija un veikti nepieciešamie aprēķini. Darba rezultāti: Darba gaitā izstrādāts bakalaura darbs ar inženierprojektu, sasniegti izvirzītie mērķi un uzdevumi Darba izmantojamība: Darbu var izmantot veicot tālākus izpētes darbus šajā jomā
Atslēgas vārdi ceļš
Atslēgas vārdi angļu valodā road
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2012 21:09:43