Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Darba vides risku novērtēšanas metodes izstrāde SIA "BIOf" laboratorijai "
Nosaukums angļu valodā "Development of Work Environment Risk Assessment Method for "BIOf" Ltd Laboratory "
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs M.sc.ing. Guntis Tribis
Recenzents Dr.sc.ing., asoc. profesors Juris Vanags
Anotācija Stepanova V. Darba vides risku novērtēšanas metodes izstrāde SIA BIOf laboratorijai: Maģistra darba projekta daļa / V.Stepanova, G.Tribis. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistru profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2012. 40 lpp. Maģistra darba projekta daļa rakstīta latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 40 lpp., tajā iekļauti 8 attēli, 3 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 12 avoti latviešu un 17 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir veikt fermentācijas procesa risku novērtēšanu, izmantojot Kas notiks-ja metodi kombinācijā ar kontroles lapām. Pirmajā darba daļā ir aprakstīta izmantotā riska novērtēšanas skala, raksturota Kas notiks-ja metode. Otrajā darba daļā ir aprakstīta fermentācijas procesā lietojamā aparatūra un ķīmiskās vielas. Ir izdalīti analizējamie noteicošie punkti, kuriem autore sastādīja jautājumus, izmantojot C.Perreta un J.C.Adriana rakstā piedāvāto un autores adaptēto briesmu analīzes shēmu. Trešajā darba daļā ir realizēts fermentācijas procesa darba vides risku novērtējums, izmantojot izstrādāto veidlapu, aprobēta Maģistra darbā izstrādātā risku novērtēšanas skala. Pamatojoties uz veikto analīzi, ir veidoti ieteikumi darba vides uzlabošanai un izvēlēti nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi, izstrādāts darba aizsardzības pasākumu plāns. Pamatojoties uz darba vides analīzi, autore izvirzīja ieteikumus laboratorijas darba kvalitātes uzlabošanai. Kas notiks-ja metodes realizācija parādīja, ka metodi var veiksmīgi lietot fermentācijas procesa darba drošības un kvalitātes novērtēšanai, ļaujot noteikt pilnveidošanas iespējas darba aizsardzības jomā un veicamā darba kvalitātes uzlabošanai. Fermentācijas procesu varēs uzskatīt par drošu tad, kad tiks izstrādātas procedūras fermentācijas sagatavošanai, uzsākšanai un vadīšanai, kā arī instrukcijas bioreaktora salikšanai. Lietota metode ļāva izdalīt posmus, kas ir svarīgi no kvalitātes nodrošināšanas viedokļa un tālāk tiks izmantoti, lai izstrādātu minētās procedūras un instrukcijas. Šie dokumenti palīdzēs nodrošināt kvalitatīvu un drošu fermentācijas procesu un tādā veidā veicinās laboratorijā veicamo pētījumu efektivitāti un nodarbināto labsajūtas uzlabošanu.
Atslēgas vārdi "Kas notiks-ja" metode
Atslēgas vārdi angļu valodā "What-if" analysis
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 08.06.2012 16:20:50