Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Skolu ēku funkcionāli un ekonomiski efektīva apkure un ventilācija
Nosaukums angļu valodā Functionally and Economically Effective Heating and Ventilation of School Buildings
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Doc. V.Vrubļevskis
Recenzents As.Prof.Anatolijs Borodiņecs
Anotācija Darba anotācija. Autors izvēlējas šo tēmu, jo savas mācību prakses un teorētisko zināšanu, saistīto ar energoefektivitātes novērtēšanu, apgūšanas laikā, sastapās ar neefektīvu ventilācijas sistēmu darbību skolās. Diplomdarbs sastāv no analītiskas daļas, teorētiskas daļas un projekta daļas. Analītiskajā daļā, veicot literatūras avotu, normatīvo dokumentu, Interneta resursu, oficiālo iestāžu atskaišu, līdz šim veikto pētījumu datu, kā arī apsekojot ventilācijas un siltumapgādes sistēmas dabā, tika izanalizēta situācija ar gaisa kvalitātes problēmām un ar problēmām, kas savukārt ir saistītas ar ventilācijas efektīvu darbību apkures laika periodā uz Ventspils pilsētas vidusskolas piemēra. Teorētiskajā daļā veicot literatūras avotu, starptautisko standartu, normatīvo dokumentu un Interneta resursu analīzi, tika apskatīti ventilācijas sistēmu darbības mērķi un ar komforta jēdzienu saistītie jautājumi. Tika piedāvāta ventilācijas sistēmu klasifikācija un uz tās pamata apskatīti dabiskas, mehāniskas, hibrīdas, sajaukšanas un aizvietošanas ventilācijas priekšrocības un trūkumi, darbības efektivitāte, apskatot pasaules pieredzi ventilācijas sistēmu organizācijas jautājumos. Teorētiskās daļas nobeigumā tika piedāvāti Somijas un Kanādas zinātnieku mehāniskas, un aizvietošanas ventilācijas sistēmu darbības parametru un efektivitātes pētījumi. Projektu daļā, veicot literatūras avotu, starptautisko standartu, normatīvo dokumentu analīzi, darba autors teorētiskajā veidā mēģināja piedāvāt ekonomiski un tehniski efektīvas ventilācijas sistēmas organizācijas iespējamo risinājumu, ņemot vērā Latvijas Republikā pastāvošo situāciju ar ierobežotu finansējumu skolās un to ka tā var uzlaboties nākotnē 5-6 gadu laikā Atkarībā no finansējuma pieejamības tika piedāvāts sekojošais ventilācijas sistēmas risinājums : - Mehāniskā, hibrīda ventilācijas sistēma ar nosūces ventilatoriem un iepriekš iestatītājiem gaisa pieplūdes un regulējamiem nosūces vārstiem , kuri var strādāt divos režīmos, dabiskas un mehāniskas nosūces ventilācijas atkarība no diennakts laika un laika apstākļiem. Mehāniskā, hibrīda ventilācijas sistēma ar nosūces ventilatoriem atšķiras ar vienkāršību, vieglu un salīdzinoši lētu apkopi, var strādāt ar eksistējošo apkures sistēmu un, galvenais - ar maziem kapitālieguldījumiem, tās uzstādīšanas brīdī.
Atslēgas vārdi - Mehāniskā, hibrīda ventilācijas sistēma ar nosūces ventilatoriem un iepriekš iestatītājiem gaisa
Atslēgas vārdi angļu valodā - Mechanical, hybrid ventilation with exhaust fans and regulated exhaust dampers,
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2012 15:19:03