Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts
Nosaukums angļu valodā Trading company"s development project
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,asoc.prof.L.Vasiļjeva
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir Tirdzniecības uzņēmuma attīstības projekts. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 69 lpp., grafiskās daļas apjoms 16 lpp.. Informācijas attēlošanai darbā iekļautas 28 tabulas, 34 attēli, 17 formulas. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām analītiskās, projekta, tehnoloģiskās, darba aizsardzības un grafiskās daļas. Analītiskajā daļā ir apskatīts uzņēmums, tā vēsture un organizatoriskā struktūra. Tiek apskatīts tirgus, kurā darbojas uzņēmums, kā arī tiek veikta finanšu rādītāju un gada pārskatu analīze. Projekta daļā tiek piedāvāti trīs risinājumi uzņēmuma darbības attīstīšanai, pilnveidošanai noliktavas labiekārtošana, jaunu tehnoloģiju ieviešana, noliktavas telpas plānošana. Tehnoloģiskajā daļā tiek veikta pārdošanas apjoma prognoze ar piemēru, kā arī tiek parādīts, kā veikt ABC preču analīzi. Darba un aizsardzības daļā tiek atspoguļoti uzņēmuma biroja un noliktavas telpās esošie darba vides riski un to pakāpes, uz kā pamata ir izstrādāts pasākumu plāns, lai šos riskus novērstu vai samazinātu. Grafiskajā daļā tiek parādīti diplomprojektā izstrādātie un iegūtie attēli.
Atslēgas vārdi uzņēmējdarbība, tirdzniecības uzņēmums, noliktava
Atslēgas vārdi angļu valodā entrepreneurship, trading company, warehouse
Valoda lv
Gads 2012
Darba augšupielādes datums un laiks 31.05.2012 17:34:07